Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA
HejMåste jag på något sätt kvittera att jag har fått se ett testamente?Jag är arvinge men ärver inget enligt testamentet. Jag godkänner testamentet.Vad händer om jag gör ingenting?Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning av testamentet regleras i 14 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Om testamentet är skriftligt ska det delges arvingar genom en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Det måste därutöver framgå ett tydligt delgiviningssyfte, det vill säga att det klart ska framgå att testamentet i fråga delges arvingarna (NJA 2014 s. 996). Vid delgivningen är det lämpligt om mottagaren kvitterar mottagandet. Det är däremot inget krav enligt lag på att kvittering ska ske, även om det i praktiken fortfarande görs på det sättet.

Detta gäller i ditt fall

Du behöver således inte kvittera testamentet utan det räcker med att du har blivit delgiven testamentet med en bestrykt kopia så länge delgivningen skett med delgivningssyfte. Har du fått kopian och väljer att inte göra något börjar klanderfristen för testamentet att gälla och du "godkänner" testamentet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,
Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91322)