Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA
HejMåste jag på något sätt kvittera att jag har fått se ett testamente?Jag är arvinge men ärver inget enligt testamentet. Jag godkänner testamentet.Vad händer om jag gör ingenting?Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning av testamentet regleras i 14 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Om testamentet är skriftligt ska det delges arvingar genom en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Det måste därutöver framgå ett tydligt delgiviningssyfte, det vill säga att det klart ska framgå att testamentet i fråga delges arvingarna (NJA 2014 s. 996). Vid delgivningen är det lämpligt om mottagaren kvitterar mottagandet. Det är däremot inget krav enligt lag på att kvittering ska ske, även om det i praktiken fortfarande görs på det sättet.

Detta gäller i ditt fall

Du behöver således inte kvittera testamentet utan det räcker med att du har blivit delgiven testamentet med en bestrykt kopia så länge delgivningen skett med delgivningssyfte. Har du fått kopian och väljer att inte göra något börjar klanderfristen för testamentet att gälla och du "godkänner" testamentet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,
Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96421)