Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

Hej

Måste jag på något sätt kvittera att jag har fått se ett testamente?Jag är arvinge men ärver inget enligt testamentet. Jag godkänner testamentet.

Vad händer om jag gör ingenting?

Vänligen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning av testamentet regleras i 14 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Om testamentet är skriftligt ska det delges arvingar genom en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Det måste därutöver framgå ett tydligt delgiviningssyfte, det vill säga att det klart ska framgå att testamentet i fråga delges arvingarna (NJA 2014 s. 996). Vid delgivningen är det lämpligt om mottagaren kvitterar mottagandet. Det är däremot inget krav enligt lag på att kvittering ska ske, även om det i praktiken fortfarande görs på det sättet.

Detta gäller i ditt fall

Du behöver således inte kvittera testamentet utan det räcker med att du har blivit delgiven testamentet med en bestrykt kopia så länge delgivningen skett med delgivningssyfte. Har du fått kopian och väljer att inte göra något börjar klanderfristen för testamentet att gälla och du "godkänner" testamentet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,
Anastasiia SlovakRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”