Måste ett barn betala sin avlidna förälders skuld om det framkommer tillgångar efter skulden har avskrivits?

Hej, Min far dog för ca 15år sen, min far hade lite skulder som blev avskrivna i dödsboet då min far inte hade pengar och vi barn inte hade pengar att betala dessa skulder, men som jag förstår det går inte skulder i arv/vidare till barnen. Nu till frågan, 15år senare (nu alltså) har det hittats pengar som min far lämnat oss i arv, vi visste inte om att dessa pengar existerade utan dessa pengar fanns utomlands, kan skatteverket eller dödsboet kräva dessa pengar av oss för att betala av en skuld som vår far hade för 15år sen eller är dessa pengar preskriberat, vilket innebär att vi kan få hela summan?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på huruvida din avlidna fars skulder måste betalas då det kommit fram att han har tillgångar utomlands, trots att skulderna skrevs av för 15 år sedan. För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till bestämmelser i Ärvdabalken ÄB och Preskriptionslagen PL.

Kan barn ärva en förälders skuld?

Som utgångspunkt kan sägas att barn till en skuldsatt förälder aldrig ärver sin förälders skuld, precis som du påpekar i frågan. Om det finns tillgångar i dödsboet ska skulderna betalas med dessa tillgångar, inte av dödsbodelägarna personligen. I det fall det istället inte finns tillräckliga tillgångar i boet för att betala skulderna, såsom i fallet med din far, finns ingen betalningsskyldighet för delägarna i dödsboet att betala ur egen ficka.

Måste din fars skuld betalas? 

Om ett arvskifte sker innan skulderna i boet har betalats ska skiftet som utgångspunkt gå åter (21 kap. 4 § ÄB). Med hänsyn till den passerade tiden sedan din fars död, närmare bestämt 15 år, står det dock inte klart att detta behöver ske förutsatt att vissa krav är uppfyllda, vilket jag kommer förklara närmare i nästa stycke.

Preskriptionstider avseende fordringar varierar beroende på huruvida det rör sig om en konsumentfordran eller fordran mellan privatpersoner. För en konsumentfordran gäller en preskriptionstid om 3 år, medan 10 år gäller för fordringar mellan privatpersoner (2 § första och andra stycket PL). Eftersom det i detta fall har passerat 15 år spelar det mindre roll vilken typ av fordran det rör sig, utan det blir viktigare att i första hand ta hänsyn till om det skett ett s.k preskriptionsavbrott under dessa 15 år eller inte. Ett preskriptionsavbrott anses t.ex ha skett om den betalningsskyldige har tagit på sig att betala skulden eller om borgenären kräver betalning. Följden av ett preskriptionsavbrott är att preskriptionstiden börjar räknas om från början (6 § PL). Eftersom din fars skulder blev avskrivna för 15 år sedan är det osannolikt att ett preskriptionsavbrott har ägt rum och skulderna borde, såsom du påpekar själv, därför ha preskriberats. 

 Sammanfattning

Min bedömning är att varken dödsboet eller Skatteverket kommer kräva att din fars skulder betalas genom de tillgångar som framkommit, med hänsyn till att preskriptionstiden har passerat och att skulderna avskrevs för 15 år sedan. Detta innebär alltså att ni som barn bör vara berättigade de tillgångar som hittats utomlands.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp, annars är du välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister. 

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo