Makars rätt till arv då gemensamma barn saknas

2016-03-15 i Testamente
FRÅGA
Jag och min man har inga gemensamma barn. Dock har vi barn sedan tidigare båda två. Min fråga gäller vem som ärver vad när någon av oss går bort? Jag har precis gått i pension, vid 67 års ålder. Min man som är 8 år yngre har några år kvar till sin pension. Vi känner att vi vill ha några år tillsammans medan vi fortfarande är pigga och orkar göra saker tillsammans och har därför beslutat att skall gå i förtid, vid 62 år. För att vi skall kunna fixa detta ekonomiskt behöver vi spara mer så att den av oss som blir kvar klarar ekonomin. Låt säga att vi har 300 000 kronor på sparkonton när en av oss går bort, vem ärver då? Vi skulle önska att den som blir kvar kan sitta i orubbat bo och att barnen sedan ärver efter att båda gått bort. Är detta över huvud taget möjligt? Kan man skriva testamente om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När en make går bort upplöses äktenskapet och en bodelning ska göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Har den efterlevande maken mer i giftorättsgods än den avlidna, kan den efterlevande maken välja att att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Under förutsättning att så inte blir fallet och ni inte heller upprättat ett äktenskapsförord eller har annan enskild egendom kommer all er egendom att vara giftorättsgods. Det sammanlagda giftorättsgodset ska efter avdrag för skulder fördelas lika mellan dödsboet och den efterlevande maken, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Då era barn inte är era gemensamma barn kommer den avlidnas barn ha rätt till sitt arv redan efter bodelningen, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Dessa kan dock frivilligt välja att avstå från sina arv till förmån för den efterlevande maken, 3 kap. 9 § ärvdabalken. Detta innebär att särkullbarnen istället får rätt till efterarv från den efterlevande maken, 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Du och din man kan för att säkerställa att ni ärver varandra upprätta ett inbördes testamente och förordna om kvarlåtenskapen till förmån för varandra och således sätta den legala arvsordningen åt sidan. I detta testamente kan ni bestämma om ni ska ärva varandra med full äganderätt eller med fri förfoganderätt. Det sistnämnda innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen, men saknar rätt att testamentera bort den. I testamentet kan ni sedan, om ni vill, fastställa att kvarlåtenskapen efter den efterlevande makens död skall fördelas mellan era arvingar.

Bröstarvingar har trots testamentet alltid rätt till att få ut sin laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Laglotten är rätten för en bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet. En begäran om jämkning ska ske inom sex månader från det att bröstarvingen fick ta del av testamentet. 7 kap 3 § ärvdabalken.

Äktenskapsbalken finner du här: här

Ärvdabalken finner du här: här

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88159)