Lösa problem om barns boende

2016-10-23 i Barnrätt
FRÅGA
Vi är skilda sen 2011. Gemensam vårdnad. Barnen (3 st, 10 år och tvillingar på 12 år) har bott växelvist största delen. Det stadigvarande boendet avgjordes i en tingsrättsförhandling med dom som följd. Boendet tillföll fadern. Efter en tid övergick boendet åter igen till växelvist pga faderns oregelbundna arbetstider. Jag / mamma är omgift och tillsammans med denne man även gemensamma barn. De större barnen har olika önskemål om huruvida de önskar bo med tanke på att de ej har egna rum hos mig/ oss och vi är lite trångbodda. Exet bor ca 1,5 km från varandra men pappan vägrar att ändra det växelvisa boendet pga av sitt arbete, vill inte "dela på barnen"!Vad har barnen för rättigheter? Hur ska jag tänka och göra det bra för barnen?Rättigheter/ skyldigheter som boende och umgängesförälder?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag måste tyvärr börja med att säga att exakt din situation finns det inget svar på i lagen. Alltid när det handlar om barn så försöker man se till helheten i en situation och att försöka lagstifta hur ett växelvist boende ska se ut är inte en hållbar lösning. Vad som fungerar bra för vissa fungerar dåligt för andra.

Med det sagt så ska jag göra mitt bästa för att förklara rättsläget för dig, samt ge dig förslag på hur du kan göra för att lösa problemet.

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken vilken jag kommer förkorta FB, länk till den finns här

Så först tänkte jag gå igenom vilka legala möjligheter du har för att lösa ditt problem, vad jag tycker om dessa och även ett sammanfattande svar efter att jag gått igenom allt.

Det allra bästa vore om du och din före detta kom överens. Det tycker även lagstiftaren och i och med det har vi fått 6 kap. 14a § andra stycke (se här) som säger att föräldrar får avtala om barnets boende. Det sparar tid, ni slipper gå till domstol, ni får själva välja exakt hur boendet ska se ut och ni får ta hur stor hänsyn till barnen som ni vill, förutsatt att socialnämnden godkänner det. Detta betyder i och för sig att ni kan ta hur liten hänsyn till barnen som ni vill, men eftersom ni är deras föräldrar så tror lagstiftaren att avtal om barns boende är i väldigt stor del i barnets intresse, och så har ni socialnämnden som ”kontrollerar” att barnen inte kommer illa. Detta är naturligtvis endast den bästa metoden att lösa barnens boende om ni faktiskt kan komma överens. Kan ni inte komma överens så är det såklart inte så mycket värt. Vad är då nästa steg efter att försöka avtala om barnens boende?

Det är samarbetssamtal, att få hjälp att komma överens. Detta står i 6 kap. 18§ FB (se här). Detta är inte mycket sämre än att komma överens på egen hand. Att ha en neutral part att samtala med kan hjälpa till att undvika att samtalen går i cirklar och att ingenting nås. Där skulle din före detta till exempel få förklara vad han menar med att han inte vill dela barnen och ni kan gemensamt diskutera det för att förhoppningsvis hitta en lösning. Det negativa med dessa är att man troligtvis kommer att få vänta innan man får tid att träffa dem. Det är däremot inte svårt att boka tid, det är bara att söka ”samarbetssamtal *kommun*”, där du ersätter *kommun* med den kommun ni bor i på google. Det första resultatet är ofta en informationssida om hur man bokar sådana samtal. Beroende på hur din och din före dettas situation ser ut kanske det inte är värt att försöka komma överens på egen hand om ni är rädd att det bara gör saker värre utan då kan det vara smart att höra med din före detta om han istället skulle vilja boka in ett samtal och försöka lösa situationen med utomstående hjälp. De kan även hjälpa er skriva avtal om ni faktiskt skulle komma överens med hur boendet ska se ut, enligt 6 kap. 17a § FB.

Det nästa steget är tyvärr att direkt gå till en domstol och få dem att ändra på boendet. Med att ”gå till domstol” måste man i fall som dessa skicka in en ansökan om stämning till din före detta där du yrkar ändra det nuvarande boendet för barnen. Bestämmelsen som möjliggör detta är också 6 kap. 14a§ FB, men i första stycket. Det är såklart inte roligt, men om det är en ohållbar situation och ni inte kan lösa problemet så finns det tyvärr inte så mycket annat att göra. Värt att nämna i sådana här fall är att rätten ska enligt 6 kap. 2a § FB endast ta beslut som är förenligt med barnets bästa. I samma paragraf får vi även två exempel på vad som väger extra tungt när man ser till barnets bästa:

- Risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp med mera
- Barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna

Rätten ska även ta hänsyn till vad barnen vill och fästa olika vikt vid deras vilja beroende på barnets ålder och mognad.

Detta säger kanske inte dig så mycket. Men jag vill ändå ta upp de bestämmelserna för att de är principiellt viktiga och kommer ligga till grund för hur domstolen bestämmer sig för att göra.

Innan rätten bestämmer hur boendet kommer se finns det en möjlighet att rätten utser en medlare att försöka lösa boendefrågan, enligt 6 kap. 18a § FB. Det är ungefär samma sak som samarbetssamtalen. Eventuellt kommer rätten inte att utse en medlare om de redan vet om att ni haft samarbetssamtal som inte lett till en lösning.

Rätten kommer även att hämta information från socialnämnden, om socialnämnden har någonting att säga, som hur era samarbetssamtal har gått osv. Eftersom att rätten måste enligt 6 kap. 19 § FB (se här) se till så att alla frågor om boende och umgänge blir ordentlig utredda.

Så fast än du och din före detta kanske inte kan komma överens kan du känna dig säker att rätten löser eventuella problem så att det blir så bra som möjligt för barnen.

Sammanfattningsvis vill jag bara kort redogöra för alla metoder igen. Det bästa sättet, om det är möjligt, är att tillsammans komma överens med din före detta hur barnens boende ska se ut. Det andra alternativet jag vill rekommendera är samarbetssamtal i den kommun ni bor i och endast gå till domstol som en sista utväg om saker och ting verkligen inte fungerar.

Jag hoppas att du är nöjd med det svar du fått. Var det något du inte kände att du fick svar på eller är det något du vill att jag ska förklara annorlunda så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88421)