Legal arvsordning

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Behöver få veta hur arvsrätten ser ut om jag (multisjuk) avlider. Är gift och har gemensamma barn (både minderårigt och myndigt barn).Hur delas arvet?Om min mamma (också riskgrupp, skulle mkt osannolikt klara Covid19, ensamstående) går bort efter mig (jag har syskon), fördelas min del av hennes arv till mina barn (eller till min man då vi har minderårigt barn)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsordningen behandlas i Ärvdabalken (nedan ÄB).

Din kvarlåtenskap kommer när du avlider fördelas på din efterlevande make och dina gemensamma barn.

Jag tolkar det som att du har två barn.

Föreligger det inte något testamente kommer den legala arvsordningen att träda in.

Den legala arvsordningen framgår av 2 kap. ÄB.

2:1 ÄB stadgar att närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.

Barnen har ni gemensamt. Era två barn kommer då att efter bodelning få rätt till din hälften var av din kvarlåtenskap som utgångspunkt.

Emellertid skriver du att du har din efterlevande make som ska tas hänsyn till också. Din efterlevande make kommer ärva före dina bröstarvingar, enligt 3:1 ÄB. Det finns inte några barn sedan tidigare vad jag förstår, i sådana fall hade de fått ut sin lott direkt.

Dina barn har rätt till efterarv efter att efterlevande make har avlidit. Efterarvet beräknas som en kvotdel av de tillgångar som efterlevande make har vid din död.

Om din moder avlider efter dig –

Om din moder avlider efter dig kommer även här hennes kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen, det vill säga till hennes bröstarvingar i första hand, se 2:1 ÄB. Om du är avliden kommer din arvslott att tillfalla och delas lika på dina egna barn. Din efterlevande make kommer inte att få ta del av din moders kvarlåtenskap.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86388)