Kontakt med barnen och GDPR

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt ex har en ju kvinna. Hon bestämmer i deras hem hur våra två barn ska uppfostras. Hon tar på sig min mammaroll då barnen är där. Jag får inte höra av mig till barnen, jag får inte komma och kolla på en träning eller match under veckorna de är där. Sen så lägger hon hela tiden ut bilder på barnen, hon lägger ut mer bilder än vad jag och pappan gör tillsammans. Det känns inte okej. Hon trampar mig på tårna och försöker ta av mig mig moderskap. Bara för att jag inte är med mina barn varannan vecka så är jag mamma till dem 24/7. Ska inte barnen få höra av sig till mig om dom vill det? Jag har sagt en gång att jag vill inte att hon lägger ut bilder på barnen. Då slutade hon ett tag men nu är det hela tiden nya bilder på barnen. Dem har alltså ignorerat mitt nej som jag sa. Jag vet att hon försöker provocera mig och varför vet jag inte. Jag har sagt att det är inte okej men hon lyssnar inte.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Höra av dig till barnen?

Barnets bästa i fokus

Vid alla beslut som tas rörande vårdnad, boende och umgänge ska man se till barnets bästa (6:2a FB). Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Ett väsentligt kriterium när det kommer till att värna om barnets bästa, är att värna om en god och nära relation mellan barnet och föräldrarna. Om ena föräldern (A) motarbetar att barnet får en god och nära relation till den andra föräldern (B), kan det resultera i att föräldern (A) ses som mindre lämpad förälder enligt rätten. I praxis kan man se att domstolen ser väldigt strängt på detta. Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är lagstadgat i 6:2a FB.

Vårdnadens utövande

Enligt 6:13 och 6:11 FB har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, vilket jag utgår ifrån att ni har, ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet. Med andra ord föreligger en gemensam bestämmanderätt (6:13 FB). Föräldrarnas gemensamma bestämmanderätt innebär emellertid inte att just alla beslut måste tas gemensam. Vissa enklare beslut får fattas på egen hand när barnet är hos den vårdnadshavare som har barnet för tillfället. Enklare beslut kan t ex vara val av kläder, sovtider, mat och vad barnet ska göra på sin fritid.

Telefonsamtal med barnen m.m.

Telefonsamtal med barnen faller förmodligen under kategorin "enklare beslut". När barnet är hos fadern har han därför antagligen möjlighet att neka dig att prata i telefon med barnen. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Om du kan visa att barnen tar skada av att inte få prata i telefon med dig så ser situationen annorlunda ut. Jag skulle rådgiva dig att i första hand försöka tala med fadern om situationen med kvinnan, och hitta en lösning tillsammans som är bäst för barnen. Om ni har omfattande samarbetssvårigheter som går ut över barnen rådgiver jag dig att vända dig till kommunens familjerätt.

Lägga ut bilder på andras barn?

Huvudregeln är att ditt ex kvinna har upphovsrätt till de tagna bilderna och bestämmer därmed hur bilderna ska användas. Detta så länge inte bilden är av kränkande karaktär.

Skydd genom GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger ett starkt skydd för den personliga integriteten. En bild utgör en personuppgift som omfattas av GDPR. GDPR gäller emellertid inte om fotona tas enbart för privat bruk, t ex om man enbart har bilderna på mobilen eller i fotoalbum. Vid publicering av bilder på nätet gäller GDPR. Då krävs det att en intresseavvägning görs för att avgöra om bilderna kan läggas ut. Det som vägs är personens intresse av att publicera bilden gentemot barnets intresse av att inte bli exponerade. I och med att bilderna är på barnet anses det vara extra skyddsvärda uppgifter. Om barnet inte vill att bilderna ska publiceras då är det självklart att bilderna inte ska publiceras. Om en förälder motsätter sig att bilder på dennes bar publiceras så bör det också ha en inverkan i avvägningen.

Sammanfattningsvis

Om ditt ex kvinna har tagit bilder på barnen är det hon som äger rätten till bilderna. Det är okej att ta bilder för privat bruk och spara de t ex i mobilen eller fotoalbumet. För det fall kvinnan vill lägga upp bilderna på exempelvis instagram eller facebook måste en intresseavvägning göras. Huruvida bilden får läggas upp beror på själva bilden, hur den sprids, i vilket sammanhang och om barnet t ex har skyddad identitet. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskild fall. Även barnens intressen och synpunkter kan vägas in med hänsyn till barnens mognad och ålder. Vill barnen inte att bilderna ska publiceras så är det självklart att de inte ska göra det. Om en av föräldrarna motsätter sig publiceringen ska även det vägas in, särskilt om barnen är så unga att de själva inte kan förutse konsekvenserna av att exponeras.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem här.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92055)