FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/07/2020

Kan socialtjänsten omhänderta ett barn även om föräldern inte har begått ett brott mot barnet?

Hej, jag undrar en sak, jag har avkänat ett straff om sexualbrott, kom ut 2017, är idag gift och har en son på två år och en lite på väg, nu har socialen fått in en oroanmälan och hotar med att ta barna ifrån mig, vi går just nu under utredning jag har verkligen inte gjort något men är super rädd att min familj kommer att krossas helt, jag älskar verkligen mitt barn och skulle aldrig kunna göra något mot mina barn, har dom rätten att ta bort barnet även att det inte har begått ett brott mot dom?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär en orosanmälan?

När socialtjänsten får in en orosanmälan har de en skyldighet att utreda denna . Att socialtjänsten har vissa särskilda skyldigheter mot barn och unga uttrycks bland annat i socialtjänstlagen (SoL) där det står att:

"Socialnämnden ska […] i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet", SoL 5 kap 1 §.

När socialtjänsten utreder en orosanmälan ska de alltid utgå från barnets bästa, det vill säga vad som typiskt sett anses vara bra för barn och vad som är bra för just det enskilda barnet i hens situation. Om utredningen påvisar att barnets bästa uppfylls genom att hen inte bor med sin familj så kan barnet omhändertas.

I vilka situationer får barn omhändertas utan samtycke från föräldrarna?

Barn får omhändertas vid två olika situationer enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För det första kan barn omhändertas om det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av något förhållande i hemmet, LVU 2 §. För det andra kan barn omhändertas om den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas, LVU 3 §. Med det sagt behöver en förälder alltså inte ha begått ett brott mot sitt barn för att det ska anses finnas skäl att omhänderta barnet.

Sammanfattning

Så för att svara på din fråga – ja, socialtjänsten har rätt att omhänderta ditt barn även om du inte har begått något brott mot honom. Det måste dock finnas skäl för det, det vill säga att det måste finnas en påtaglig risk för att din sons hälsa eller utveckling skadas. Om socialtjänstens utredning visar på att det inte finns någon sådan risk utan att barnets bästa i den här situationen uppfylls genom att han får bo kvar hemma så är det sannolikt det som kommer att bli den slutliga bedömningen av utredningen.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000