Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?

2019-03-19 i Barnrätt
FRÅGA
Har en dotter som varit familjehemsplacerad i 8 månader och Socialtjänsten säger även om du skulle vara en jättebra mamma så får du även inte hem ditt barn även om felet skulle ligga hos den andra föräldern. Då är min fråga får socialtjänsten ta mitt barn om jag inte har gjort något och felet ligger hos den andra föräldern? Och jag alltid ha varit samarbetsvillig men inte den andra föräldern? Dom säger att jag inte kan ge mitt barn ett tillräckligt skydd för min dotter mot pappans konflikter och då sa dom att även om du är en bra mamma så får du även inte hem ditt barn sen sa jag om han skulle vara på oss så skulle jag ringa polisen och då sa dom det är inte tillräckligt högt skyddssystem för din dotter men polisen är väl det högsta skyddssystemet vi har? Och jag har ingen kontakt med pappan och svarar inte på hans meddelanden och vi har separerat så jag förstår inte hur sociala kan säga att även om jag är en bra mamma får jag inte hem henne så får det väl inte gå till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom jag inte har läst det beslut som socialnämnden grundat sitt omhändertagande av din dotter på, kan jag inte ge något svar på exakt hur din dotter kunde omhändertas. Istället kommer jag utgå från vad du skrivit i din fråga och försöka ge så bra råd som möjligt utifrån detta. Jag tolkar din fråga som att det är din dotters pappa som utgör en fara för din dotter och att socialnämnden anser att du inte kan skydda din dotter från hennes pappa.


Regler om omhändertagande av barn finns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU.) Som huvudregel ska enligt 1 § LVU olika insatser av socialtjänsten göras i samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare (här.) I vissa fall kan dock ett omhändertagande göra om frivilliga insatser inte anses tillräckliga.

Beslut om omhändertagande fattas av socialnämnden. En grund för ett sådant omhändertagande är enligt 2 § LVU att det på grund av "fysisk eller psykisk misshandel, otillbörlig utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas" (här.) Jag skulle kunna tänka mig att socialnämnden anser att det finns en risk för att din dotters hälsa eller utveckling skadas om hon bor hemma. Detta kan vara fallet även om du personligen inte utsätter din dotter för någon fara.


När ett barn har omhändertagits enligt 2 § LVU (se ovan) ska socialnämnden enligt 13 § LVU minst en gång var sjätte månad pröva om vård enligt LVU fortfarande behövs och om vården ska utformas på något annat sätt (här.) Du skriver i din fråga att du inte har någon kontakt med din dotters pappa och att ni har separerat. Om detta betyder att det inte längre finns något behov av vård för din dotter, ska vården upphöra enligt 21 § LVU (här.)


Det du skulle kunna göra är att lämna en begäran till socialnämnden om att vården ska upphöra eftersom det inte längre finns något behov av vård. Om socialnämnden beslutar att vården ändå ska fortsätta har du rätt att överklaga detta till förvaltningsdomstolen enligt 41 § punkt 2 LVU (här.)


Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar.


Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1391)
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar
2020-02-01 Barn har sparat annans kreditkortsuppgifter
2020-01-31 Ska jag betala en del av resekostnaderna i samband med umgänge?

Alla besvarade frågor (77129)