FrågaÖVRIGTÖvrigt27/11/2022

Kan släkt till fullmaktshavaren agera vittnen vid tecknande av framtidsfullmakt

Hej, jag undrar hur 10:4 ÄB ska tolkas i förhållande till vittne vid framtidsfullmakt (hänvisning från lagen om framtidsfullmakter 4 §). Är det ok att vittnena är släkt med fullmaktshavaren så länge vittnena inte är släkt med fullmaktsgivaren? Om det inte är ok att vittnena är släkt med fullmaktshavaren - var framgår detta? Som jag läser paragraferna handlar de enbart om att vittnena inte får vara släkt med fullmaktsgivaren. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga om att du undrar om vittnena vid tecknande av framtidsfullmakt får vara släkt med fullmaktshavaren. Reglerna om vittnen vid framtidsfullmakt finns i 4 § lagen om framtidsfullmakter och därifrån görs en hänvisning till  10 kap. 2 § första stycket ÄB och 10 kap 4 § första stycket ÄB och 10 kap 4 § tredje styckena ÄB

Eftersom du endast frågor om vittnena, så kommer jag endast att utreda vilka regler som gäller kring det. Det vill dock nämna att det även finns andra förutsättningar för framtidsfullmakt att ta hänsyn till, t.ex. att fullmakten ska vara skriftlig. . 

Vittnen vid en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer, 4 § 2 st i lagen om framtidsfullmakter. Först och främst får fullmaktshavaren själv inte vara vittne, 4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter. Utöver denna regleringen i 4 § så ska även vissa regler som gäller för testamentsvittnen tillämpas, vilka regleras i 10 kap 4 § första och tredje stycket ÄB. Det innebär att inte heller fullmaktsgivarens make, maka eller sambo får vara vittne. Vidare får inte heller syskon till fullmaktsgivaren eller den som står i rätt upp eller nedstigande led släktskap till fullmaktsgivaren vara vittne, vilket är föräldrar och barn till fullmaktsgivaren. Inte heller svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till fullmaktsgivaren får agera som vittnen till en framtidsfullmakt. 


Inget i lagen hindrar att vittnena är släkt med fullmaktshavaren

I 10 kap 4 § andra stycket ÄB så stadgas det att ingen får vara vittne till ett förordnande till sig själv, och inte heller make/sambo samt viss släkt till testamentstagaren. Vad gäller testamente, så får alltså inte vittnena vara släkt med testamentstagaren. Dock, vad gäller framtidsfullmakt så hänvisar 4 § lagen om framtidsfullmakter endast till 10 kap 4 § första stycket ÄB och 10 kap 4 § tredje tredje stycket ÄB, alltså inte till andra stycket. Det innebär att regeln kring att ett vittne inte får vara släkt med testamentstagaren, inte gäller för framtidsfullmakt. Det finns därmed inget i lagen som säger att vittnena inte får vara släkt med fullmaktshavaren vid framtidsfullmakt. 

Sammanfattningsvis finns det alltså inga hinder mot att släkt till fullmaktshavaren är vittnen vid tecknande av framtidsfullmakt. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000