Kan skadestånd erhållas om motparten inte respekterat umgängesrätten?

2018-11-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan man begära skadestånd av en mamma som förhindrat umgänge under 5 månader?Barnet är nu 12,5 månader. Så mycket har förlorats av barnets utveckling.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till umgänge regleras i föräldrabalken

I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska de fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Vidare har båda föräldrarna ett gemensamt ansvar för att umgänget så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § andra stycket Föräldrabalken).

I det här fallet förstår jag det som att det finns något typ av umgängesavtal eller dom mellan föräldrarna, som nu inte respekteras av mamman. Om avtalet har godkänts av socialnämnden kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten i den stad där barnet bor, en ev. verkställighet kommer bara ske om det är för barnets bästa (21 kap. 1 § föräldrabalken). Det som händer är först att domstolen ålägger socialnämnden eller socialtjänsten att försöka få mamman att lämna ifrån sig barnet frivilligt, det här får som huvudregel ta högst två veckor men tiden kan ibland förlängas av domstolen (21 kap. 2 § föräldrabalken). Om det inte hjälper kan domstolen besluta om verkställighet av avtalet eller domen, alternativen som finns då är vite, hämtning eller omhändertagande (21 kap. 3-4 § föräldrabalken). Vid vite får mamman betala en summa om hon inte lämnar ifrån sig barnet när hon ska, vid hämtning kommer polisen att hämta sonen och ett omhändertagande sker av socialnämnden. Mamman kan med andra ord inte bli skyldig att betala skadestånd, däremot skyldig att betala vite. Ett vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa myndighetens beslut.

Vidare är det brottsligt att undanhålla ett barn från den andra vårdnadshavaren och agerandet kan räknas som egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken). Det är ett brott som är belagt med böter eller fängelse.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Elinor Berg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3295)
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente
2019-03-14 Makes rätt till egendom vid äktenskapsskillnad och arv

Alla besvarade frågor (66937)