Kan min make ge mig vår gemensamma fastighet under äktenskapet?

2017-11-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan min make ge mig vår gemensamma fastighet till mig under äktenskapet. Hur går vi tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns framförallt tre sätt ni kan gå tillväga för att föra över fastigheten till dig under äktenskapet, nämligen genom köp, gåva eller bodelning. Jag tolkar dock din fråga som att köp inte är aktuellt i ditt fall, vilket innebär att jag bara kommer att gå igenom gåva och bodelning nedan.

Gåva

Ett möjligt sätt att föra över fastigheten till dig är att maken ger dig den i gåva. Vid gåva av fast egendom måste gåvohandlingen följa vissa formkrav för att vara giltigt (se 4 kap. 29 § och 4 kap. 1-3 § jordabalken (JB)). Gåvohandlingen ska vara skriftligt, det ska framgå att din make överlåter huset till dig och ni ska skriva under handlingen. Vidare bör gåvan registreras i äktenskapsregistret vilket görs hos Skatteverket (se 8 kap. 1 § och 16 kap 2 och 3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB)).

Om ni har tänkt att du ska ta över ett eventuellt huslån bör ni tänka på att övertagandet kommer att räknas som ett sorts vederlag till din maken. För att överlåtelsen fortfarande ska betraktas som en gåva och inte ett köp krävs att lånet är under taxeringsvärdet.

Något ni bör ta hänsyn till är att det finns speciella skyddsregler för borgenärer som aktualiseras vid gåva mellan makar (se 8 kap. 3 § ÄktB). Reglerna finns till för att förhindra att någon ska kunna undandra egendom genom att ge den till sin make.

Bodelning

Om ni båda är överens kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Ni skickar då först in en skriftlig anmälan till Skatteverket och upprättar sedan en skriftlig handling som ni båda skriver under (se 9 kap. 1 § andra stycket och 5 § ÄktB). Ni bör dessutom registrera bodelningen hos Skatteverket. Så länge ni är överens kan ni frångå lagens bodelningsregler, exempelvis genom att bara ta med viss egendom och föra över den (detta kallas för partiell bodelning).

Det finns även speciella skyddsregler för borgenärerna vid bodelning under äktenskap (se 13 kap. 1 § ÄktB). Genom dessa regler kan borgenärerna istället vända sig till dig om ni genom bodelningen ser till att maken inte kan täcka sina skulder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)