Kan min förälder ge bort en fastighet till mitt syskon utan att det påverkar mitt arv?

2019-11-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan min mor ge bort en fastighet till min syster utan att det påverkar mitt arv? Min far har gått bort och vi är två systrar. Min mor vill nu ge bort sin skärgårdsvilla taxerad till 8 miljoner till min syster. Hon menar att detta ska vara en gåva och inte förskott på arv (hon har även gjort detta skriftligt). För övrigt har min mor inga tillgångar och är allvarligt sjuk. Troligen lever hon inte många månader till. Innebär detta att jag blir utan arv? Säg att hon har tillgångar på 20 000:- är det då bara 50% av dessa som blir min laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arv vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

Huvudregeln är att bröstarvingar, dvs. barn till arvlåtaren har rätt till arv och det till lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Detta kallas även arvslott. Eftersom ni är två syskon är er respektive arvslott hälften av er mors kvarlåtenskap när hon går bort. Undantag från denna huvudregel kan göras genom t.ex. testamente. Om det finns ett testamente har bröstarvinge rätt till att få ut i vart fall sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. en fjärdedel av din mors kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB).

Huvudregeln för gåvor som en förälder ger sitt barn under sin livstid är att dessa ska presumeras utgöra förskott på arv. Att en gåva anses vara förskott på arv innebär att gåvans värde ska avräknas på den bröstarvingens arvslott. Avräkning ska dock inte ske om annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna varit avsett (6 kap. 1 § ÄB).

Du uppger i din fråga att din mor avser att fastigheten ska utgöra en gåva och inte förskott på arv och att hon även gjort detta skriftligt. För att en gåva ska anses vara just en gåva och inte förskott på arv krävs att det finns ett gåvobrev eller annan handling, alternativt att det framgår av omständigheterna att fastigheten var avsedd som gåva och inte förskott på arv. Det räcker alltså att det har skett muntligen. Om det framgår av den skriftliga handlingen som din mor upprättat att fastigheten är att anse som gåva och inte förskott på arv talar det för att en avräkning på din systers arv inte ska ske.

Det finns dock vissa omständigheter som gör att din syster ändå skulle kunna bli ersättningsskyldig till dig som arvtagare. Detta blir då aktuellt först efter er mors bortgång. En omständighet som kan leda till att din syster blir ersättningsskyldig är att er mor i princip ligger inför döden och om hon är medveten om det alternativt om din mor fortsatt kommer kunna nyttja skärgårdsfastigheten fram till sin död. Dessa två omständigheter vid en gåva är jämförliga med ett testamente och därför är laglottsskyddet särskilt starkt i dessa fall. Gåvan ska alltså ha någon anknytning till din mors död och gåvan ska inte innebära någon större uppoffring för din mor under hennes livstid för att leda till ersättningsskyldighet för gåvotagaren. Om din syster skulle bli ersättningsskyldig skulle det i sådana fall "bara" uppgå till din laglott. Således en fjärdedel av er mors kvarlåtenskap (7 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgifterna i din fråga talar för att fastigheten är att anse som gåva och inte förskott på arv. Om din mor skulle gå bort och ha 20 000 kr kvar i tillgångar så skulle dessa delas lika mellan er två systrar som är bröstarvingar. Omständigheter som skulle kunna tala för att din syster skulle bli ersättningsskyldig för fastigheten är att er mor allvarligt sjuk och du uppger att hon troligen inte har lång tid kvar vid jordelivet. Du skulle därför kunna begära en jämkning av gåvan när det blir dags för arvskifte. Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om du skulle vinna framgång med din begäran om jämkning men att din mor är allvarligt sjuk talar för att din syster blir ersättningsskyldig upp till din laglott. Det vill säga cirka 2 miljoner kr om inte värdet förändras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82647)