FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder19/05/2021

Kan man tillfälligt höja straffskalan för vapenbrott?

Hej,

och tack för mångra bra svar under åren.

Jag har en principiell fråga på ett övergripande plan. Kan man enligt svensk lag höja eller sänka straffskalan för en begränsad tid eller begränsat geografiskt område? Vilket lagrum är det man i så fall utnyttjar?

Jag tänker t ex på de vapenamnestier som gjorts under de senaste åren. Vilket lagrum gör sådana amnestier möjliga? Att något som i vanliga fall utgör ett allvarligt brott under en tidsperiod inte är det.

Kan man därför göra detta även "åt andra hållet", dvs att man kraftigt höjer straffskalan för att komma åt en viss brottslighet under en tid? Dvs att man under en period frångår de normala proportionalitetsskalan till vilken de flesta påföljder står i relation till?

Min tanke är om det skulle kunna gå att tillämpa straffhöjande åtgärder för att få bukt med gängkriminalitet? Brotten är oerhört svårutredda pga att få av förklarliga skäl törs vittna.

KRAFTIGT höjda straff skulle möjligen förändra läget. Ett extremt exempel kanske, men om man hypotetiskt antog att det skulle ge livstids fängelse bara genom att inneha ett vapen, så tror jag att även de mest förhärdade kriminella i dessa områden nog skulle tänka en gång till innan de går ut med vapen på sig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ett införande av en vapenamnesti måste ske genom lagstiftning, se exempelvis lagen om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Då är det alltså lagrummen i just den lagen som är den rättsliga grunden för att kunna genomföra en vapenamnesti. Möjligheten att kunna lagstifta om en vapenamnesti tillkommer riksdagen och kan härledas ur dess lagstiftningskompetens som framgår av 1 kap. 4 § regeringsformen. På samma sätt som de är möjligt att införa tillfällig vapenamnesti så är det är möjligt att tillfälligt höja straffskalorna för vissa brott genom att man skapar en ny lag för det ändamålet. Som sagt tillkommer denna kompetens riksdagen eftersom det krävs uttrycklig lagstiftning för att straffa människor och exempelvis kan inte regeringen eller en myndighet höja straffskalorna.

Att höja straffskalan för vapenbrott under en viss tid kan alltså vara möjligt om det finns politiskt stöd för en sådan åtgärd i riksdagen. Att höja straffskalan "kraftig" under en tidsperiod är också möjligt, dock kan en sådan lagändring kritiserats utifrån ett proportionalitets perspektiv. Att döma någon till livstid för vapeninnehav kan anses som orimligt med hänsyn till brottets allvarlighet, men det beror såklart på ens egna åsikter om saken. Om du är intresserad av frågor avseende bestraffningsideologier rekommenderar jag boken "Straffrättens påföljdslära" av Nils Jareborg och Josef Zila, där kan du läsa mer djupgående om exempelvis proportionalitet vid straff.

Angående att ändra straffskalan för ett begränsat geografisk område kan detta bli problematisk utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Sverige har nämligen en skyldighet att följa europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) (2. kap. 19 § RF), och denna konventionen förbjuder all form av diskriminering på grund av ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt (protokoll nr 12 art 1 EKMR). Dessutom framgår också ett diskrimineringsförbud i regeringsformen (2 kap. 12 § regeringsformen). Att höja straffskalan för ett visst geografiskt område kan i praktiken leda till att vissa grupper drabbas hårdare än andra. Detta är viktigt för lagstiftaren att beakta om den vill genomföra en höjning av straffskalan i ett begränsat geografisk område då Sverige kan stämmas i Europadomstolen för brott mot EKMR om en sådan lag anses vara diskriminerande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”