Kan man testamentera bort egendom som man har ärvt med fri förfoganderätt?

Den avlidne kvinnan testamenterade allt till sin syster. Hennes man hade gått bort tidigare så deras gemensamma kvarlåtenskap hade nu den avlidna. Har hennes mans bröder någon rätt till arv då all kvarlåtenskap var testamenterat till hennes syster?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att den avlidne kvinnan, som efterlevande maka, har ärvt hennes make egendom med fri förfoganderätt. Att hon har fri förfoganderätt innebär att hon inte får testamentera bort egendom som hon ärvt av maken, se 3 kap. 1 och 3 kap. 2 §§ ÄB. Det är tillåtet för efterlevande makar att förfoga över egendom som denna äger med fri förfoganderätt, exempelvis genom att sälja det, förutsatt att det sker till ett skäligt pris. Om det sker till ett så pass lågt värde att väsentlig minskning av egendomen sker, kommer efterarvingarna kompenseras genom vederlag ur den efterlevande makens kvarlåtenskap, se 3 kap. 3 § ÄB.

Utifrån det du beskriver har den avlidne kvinnan testamenterat bort all kvarlåtenskap till hennes syster, vilket bör inskränka på hennes makes arvingars arvslotter. Ett sådant testamente kan ogiltigförklaras i enlighet med 13 kap. 1 § ÄB. Det är viktigt att arvingen påbörjar ogiltighetstalan inom sex månader efter att denna tagit del av testamentet, se 14 kap. 5 § ÄB. När denna tidsfrist har löpt, är talan preskriberad. Efter en lyckad ogiltighetstalan kan bröderna kräva sin arvslott från den gemensamma kvarlåtenskapen efter paret.

Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp,

Mvh, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”