Kan man testamentera bankmedel för laglotten?

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA
Min fråga gäller arv och testamente. Jag och min man har fyra barn sedan tidigare, inget gemensamt barn. Vi är medvetna om särkullebarnens rätt att få ut sin laglott när deras förälder avlider. Vi har upprättat ett testamente där vi uttryckt vår yttersta vilja. Efter att vi upprättat testamentet fick jag information från banken att vi kunde ha skrivit in i testamentet att vi testamenterar en viss procent av våra bankmedel till varandra. Detta för att trygga upp för den som blir ensam kvar i livet, så att den av oss som blir det kan använda bankmedlen till laglotten för utbetalning till särkullebarnen. Stämmer detta? I så fall hur mycket kan man testamentera bort?Tacksam för ett svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt korta svar på din första fråga är att ja, det går alldeles utmärkt att göra så. Jag beskriver nedan ett utförligare svar samt hur mycket man kan testamentera bort.

Makars arvsrätt
När ena maken dör har den andra maken rätt att behålla den avlidne makens kvarlåtenskap, med äganderätt samt förfoganderätt (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Detta innebär att en del av egendomen är reserverad för arv till särkullebarn som finns. Särskullebarnen kan välja att ta ut sitt arv omgående, eller vänta tills nästa arvskifte då den kvarlevande maken dör.

Laglott
När man skriver ett testamente kan man fördela sina tillgångar precis så man vill, detta innebär att man tekniskt sett kan låta bli att lämna arv till sina barn. Men de kommer alltid har rätt att klandra testamentet och kräva ut sin laglott (14 kap. 5 § 2 st, 7 kap. 1 § Ärvdabalken).

Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Arvslotten är den lott som tillkommer en bröstarvinge om inget annat har testamenterats (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Har exempelvis en person A två barn är dessa barn As bröstarvingar, och när A dör ska As egendom fördelas mellan bröstarvingarna. Är A däremot gift med B som fortfarande lever ärver först barnen A efter Bs död. Av hela As egendom utgör ½ arvslotten för vardera barn, dvs varje barn har rätt till ½ av As egendom var. Barnens respektive laglott är däremot ½ av arvslotten, dvs ¼ av As totala egendom. Laglotten är alltså halva den arvslott barnen hade fått och arvslottens storlek bestäms av hur många bröstarvingar det finns.

Testamentera
Som jag kommenterade ovan kan ni testamentera bort precis hur mycket ni vill, men era barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott. Vill ni däremot garantera att era respektive barn får ut sin laglott i pengar, är det bara att ni skriver i ert testamente att respektive barn ska få sin laglott ur de medel som finns på ert bankkonto. Ni behöver alltså inte testamentera bankmedel till er make så att denne kan betala ut laglotten med det. För att garantera detta förutsätter det självklart att ni har tillräckligt med bankmedel för att täcka laglotten.

Sammanfattning
Ni kan alltså göra som banken föreslagit och testamentera en procentuell del till varandra av era respektive bankmedel. Men om detta endast görs för att garantera att kvarlevande make kan betala ut laglotten kan ni lika väl direkt testamentet skriva att era barns laglotter ska tas direkt från era respektive bankmedel. Detta förutsätter dock att en summa som uppgår till laglotten finns att tillhandahålla för att detta ska kunna garanteras. Vidare så är laglotten hälften av arvslotten, vilket är den andel era barn har att dela lika på av er egendom.

Avslutningsvis så kan man testamentera bort precis hur mycket man vill, men ens barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96465)