Kan man minska giftorättsgodsets storlek genom gåva?

Hej, Vi har sparat undan en hel del pengar cirka 400000 på konto som min fru står för. Jag vet också att hon har ett eget sparkonto som uppskattningsvis håller cirka 700000. Jag har sparkonto med cirka 180000. Vid en eventuell skilsmässa som kommer i, låt oss säga, februari/mars och det finns betydligt mindre pengar på sparkonton vid det tillfället och det visar sig att det plockats ut pengar systematiskt innan skilsmässa. Är det summan som finns vid tidpunkten vid skilsmässan som gäller eller kan man backa i tiden för att se om pengar plockats ut innan för att undgå delning? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du vill veta generellt om vid vilken tid giftorättsgodset ska räknas. Samt om det är tillåtet att minska giftorättsgodset genom uttag innan äktenskapsskillnaden. Jag kommer använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) för att besvara din fråga.


Vad ska ingå vid en bodelning?

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 § ÄktB). Då inget har nämnts om ett äktenskapsförord så antar jag att all eran egendom är giftorättsgods. Detta innefattar era konton vilka följaktligen ska ingå vid en bodelning. (10:1 § ÄktB.)


Vid vilken tidpunkt ska egendoms förhållandena “räknas”?

Era egendomsförhållanden ska som huvudregel beräknas från den dagen talan om äktenskapsskillnad väcks (9:2 § ÄktB).


Kan man minska giftorättsgodsets storlek genom gåva?

Jag antar att dessa uttag inte har den andra makens samtycke. Skulle det vara så att den ena maken minskar sitt giftorättsgods i inte obetydande omfattning, antingen genom gåva eller för att öka sin egna enskilda egendom. Inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Så ska makens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas i motsvarande mån. (11:4 § ÄktB.).


Det är alltså inte möjligt att undgå en delning genom att minska sitt giftorättsgods genom gåvor eller att “omvandla” giftorättsgods till enskild egendom. Om det har skett inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes samt minskningen inte är i obetydande omfattning. Den summa som antingen har getts bort eller omvandlats till enskild egendom kommer att räknas av från den andel i det sammanlagda giftorättsgodset som maken som exempelvis har gett bort egendomen har rätt till.


Vad innebär “Inte obetydlig omfattning”.

Vad som avses med “inte obetydlig omfattning” är inte fastställt i en fast summa eller procentandel av giftorättsgodset. Det syftar till en bedömning som ska göras i relation till den övriga egendomen. Ett riktmärke för vad som anses vara “inte obetydlig omfattning” som presenteras i propositionen till äktenskapsbalken är om gåvan uppgår till eller överstiger 10% av givarens nettogiftorättsgods (Prop. 1986/87:1 s.172.). Procentsatsen kan variera beroende på hur stort värdet på nettogiftorättsgodset är. Någon närmare slutsats eller vägledning än detta kan inte ges utan mer information om era förhållanden.


Ett förtydligande exempel.

Era tre konton. Konto nummer 1 med 400.000 kr. Konto nummer 2 med 700.000 kr samt konto nummer tre med 180.000 kr. Den sammanlagda summan av alla tre konton är 1.280.000 kr. För enkelhetens skull så antar jag att ingen mer egendom finns, inte heller att det finns några skulder. Jag antar även att all egendom är giftorättsgods och inget äktenskapsförord finns. Huvudregeln är en likadelning mellan makarna vilket resulterar i att ni har rätt till 640.000 kr vardera (11:3 § ÄktB).


Skulle det vara så att make nummer 1 har gett bort de 180.000 kronor som fanns på konto nummer tre inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks. Förutsatt att ingen mer egendom än den redovisade finns, så bör detta utgöra en minskning i inte obetydlig omfattning. Det medför att de 180.000 kronor räknas av från make nummer 1 del i det sammanlagda giftorättsgodset. Alltså har make nummer 1, som gav bort pengarna, rätt till 640.000 - 180.000 = 460.000 kronor. Make nummer 2 har fortfarande rätt till 640.000 kr. (11:4 § ÄktB.)


De 180.000 kronorna ska fortfarande tas med i beräkningen som görs vid bodelningen. Trots att make nummer 1 har gett bort pengarna. Make nummer 2 har fortfarande rätt till den andel som hade blivit om de 180.000 kronorna fanns kvar, alltså 640.000 kronor.


Sammanfattning och avslutande ord.

Sammanfattningsvis så kan man inte minska sitt giftorättsgods genom det sättet du har beskrivit om det sker inom tre år innan talan om skilsmässan väcks ifall minskningen är i inte obetydande omfattning.


Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000