Kan man göra sitt barn arvslöst?

FRÅGA
Hej Jag har två söner nu är det så att min ena son inte vill ha kontakt med mig. Kan jag på något sätt göra honom arvslös. För jag tycker inte att han ska ärva mig då han inte vill ha kontakt med mig.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Nedan beskriver jag allmänt några olika tänkbara sätt ett barn blir utan arv och begränsningarna i det.

Bröstarvingarna eller barnen har enligt lag alltid rätt att få ut sin laglott vilken är minst hälften av vad denne skulle ärvt (arvslott) om det inte skulle finnas något testamente som ger egendom/pengar till andra. Alltså har barnen rätt till minst hälften av det som de skulle ärva av föräldrarna. Hela den processen beror på vad som finns att dela ut vid arvsskiftet, om det inte finns tillgångar eller något att dela ut överhuvudtaget kan dina barn bli arvslösa. Men det är alltså inte förenligt med svensk rätt att ange i testamentet att ena barnet ska bli utan arv, det barnet kan då få den delen av testamentet ogiltigförklarat och kräva ut sin laglott och få sin andel (minst hälften) av det som finns. Du kan alltså inte testamentera bort barnets laglott.

Under din livstid får du göra vad du vill med din egendom, till exempel ge bort eller förbruka/leva upp den på vilket sätt du önskar. Detta innebär att du kan i princip göra så det inte finns något arv kvar att dela ut när den tiden kommer. Bröstarvingarna har dock ett skydd i 7 kap. 4 § ärvdabalken (se här) som kan skydda mot två typer av gåvor som likställs med ett testamente: dödsbäddsgåva eller icke betungande gåva. Med dödsbäddsgåva menas att givaren legat inför döden eller verkligen trott det och då skänker bort egendom. Med icke betungande gåva menas något som är rubricerat som gåva men som inte innebär någon egentlig förändring innan givarens död. Till exempel: om man skulle ge bort sin fastighet eller bil till en person och föreskriver att man själv ska få bo kvar eller nyttja egendomen så länge man lever har det inte skett någon förändring, du bor fortfarande kvar i fastigheten exempelvis. Då kan gåvan anses som en icke betungande gåva.

Om gåvan skulle falla in under bestämmelsen 7 kap 4 § kan barnen kräva tillbaka delar av gåvorna under vissa förutsättningar då barnens laglott blivit kränkt. Barnen måste då väcka talan inom ett år från bouppteckningen 7 kap 4 § 2 st.

Om gåvan inte faller in under bestämmelsen 7 kap 4 § kan barnen inte angripa den. Detta kan dock bero på vem gåvan var till. Om gåvan var till din andre son till exempel så kan reglerna om förskott på arv bli tillämpliga. 6 kap 1 § ärvdabalken. Men de reglerna kan undvikas genom att man i gåvobrevet anger att gåvan inte ska anses som ett förskott på arv.

Rent hypotetiskt hade en person kunnat ge ena barnet en fastighet i gåva och föreskriva att den inte ska anses som förskott på arv. För att det barnet inte sedan ska bli ersättningsskyldigt mot andra eventuella syskon genom regeln i 7 kap 4 § ärvdabalken får gåvan som sagts inte givits bort på dödsbädden eller varit icke betungande. Om situationen inte faller in under den bestämmelsen så borde gåvan inte kunna angripas. Sedan om det inte finns annan egendom/pengar att dela ut blir i princip barnen arvslösa och får inte något vid arvskifte.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80615)