FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/12/2016

Kan man göra sitt barn arvlöst genom att ge annan en gåva?

Ett gift par har 2 egna barn men maken har en dotter i ett tidigare äktenskap. Maken har nu skrivit huset på sin nuvarande hustru i syfte att dottern (särkullsbarnet) inte ska kunna få ut sin laglott vid hans bortgång. Är detta möjligt då han gör sin dotter, från tidigare äktenskap, arvlös?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om arvsrätt hittar du främst i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon dör är huvudregeln att den dödes närmaste släktingar, i detta fall barnen, skall ärva den döde (2 kap 1§ ÄB). Man säger att ”barn taga lika lott”. Detta innebär att de två barnen från det nuvarande äktenskapet och dottern från det tidigare enligt huvudregeln skall ärva lika mycket av sin pappa, de har rätt till lika ”arvslott”.


Du undrar om det är möjligt för någon att göra sitt barn arvlös. Man kan inte göra sitt barn arvlös i den bemärkelsen att barnet inte skulle ärva någonting. Däremot kan man till viss del sätta huvudregeln om lika lott ur spel genom att upprätta testamente. Man kan i testamentet begränsa barnets arv genom att till exempel säga att barn X bara skall få sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten och den har barnet alltid rätt att få ut (7 kap 1 § ÄB).

Man förfogar själv över sina tillgångar och har alltså som utgångspunkt rätt att göra slut på sina tillgångar under sin livstid. Därför får pappan utan hinder skriva över huset på sin hustru som gåva. Då kan man tänka som i din situation att resultatet blir att ”arvspotten” blir noll om han gjort slut på sina egendomar. Men det finns en regel som förstärker laglottsskyddet i situationer som dessa. Regeln blir tillämplig om arvlåtaren (pappan) gett någon en gåva (hustrun) och syftet med gåvan är att likställa med testamente, vilket är fallet i din situation. (7 kap 4 § 1 st ÄB)

Regeln innebär att dottern kan jämka gåvan precis som med testamentet, varefter gåvans värde fiktivt läggs till arvet som ska fördelas. Laglotten beräknas då på pappans egendomar inklusive huset. Vill dottern jämka gåvan har hon ett år på sig att väcka talan efter det att bouppteckningen från pappan avslutades.(7 kap 4§ 2 st ÄB)

Sammanfattningsvis så kan man alltså inte göra sitt barn helt arvlöst, utan det har alltid rätt till sin laglott som utgör hälften av vad det har rätt till enligt huvudregeln i 2 kap 1§ ÄB. Man får också som utgångspunkt fritt förfoga över sin egendom, men man kan inte försöka begränsa barns laglott genom gåvor. Gåvor som ges bort med syfte att begränsa ett barns laglott kan jämkas så att barnet får ut sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”