Kan man försätta ett dödsbo i konkurs? Hur gör man det? Drabbar det arvingarna?

FRÅGA
Hej!! Om skulderna är större än tillgångarna i ett dödsbo, kan någon av fodringsägarna sätta dödsboet i konkurs då? Tror att bouppteckningsförättaren nämnde nåt om det. Varför skulle man isf göra det , hur går det isf till och drabbar det isf arvstagarna?
SVAR

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattande svar:
Man ansöker om konkurs för dödsboet skriftligt hos tingsrätt, det drabbar inte arvtagarna.

Utredning:
Om någon har mer skulder än tillgångar är det lämpligt att sätta personen i konkurs. Vanligtvis hör man om detta gällande företag men exakt samma princip gäller för personer och dödsbo. (Självklart blir det lite skillnad eftersom en levande person inte försvinner efter konkursen så som dödsbo och därför finns skuldsanering och andra påhitt för att lösa situationen för personer). Ett dödsbo kan ju dock avvecklas genom en konkurs så som ett företag.

Att man kan ansöka om konkurs för ett dödsbo framgår av konkurslagen 2:3. Där framgår även att det är antingen dödsboet, eller dödsbodelägarna som kan ansöka om konkursen. Det framgår i bestämmelsens andra stycke att en bestyrkt kopia av bouppteckningen samt ett bevis för att bouppteckningen registrerats om man har registrerat den. Har man inte gjort detta så bifogar man istället dödsbodelägarnas kontaktuppgifter i form av namn och adress.

I konkurslagen 2:1 framgår att man ska ansöka skriftligt till tingsrätt. I bestämmelsens andra stycke framgår att du ska styrka varför rätten är behörig. Det handlar i huvudsak om att du ska vända dig till rätt tingsrätt, nämligen den som är närmast. Rättegångsbalken 10:1 st 4.

Ärva skulder eller liknande?
I svensk rättsordning så kan inte arvingar ärva skulder. En arvinge kan alltså som minst få 0 kr i arv. Enda sättet att ärva något som liknar en skuld är om exempelvis jag skulle testamentera en fastighet till dig samtidigt som jag tagit ut pantbrev och använt dessa pantbrev som säkerhet. Då ärver du en fastighet som på sätt och vis kan bli utmätt för en skuld, men du ärver aldrig skulden egentligen. Ärvdabalken 11:5.
Om ni försätter dödsboet i konkurs så finns det alltså ingen möjlighet att detta drabbar arvtagarna ekonomiskt på så vis att de övertar skulder eller liknande.

Däremot får eventuellt dödsbodelägarna betala ansökningsavgiften till tingsrätten. (Eventuellt så ses det här som en "egen konkurs" och då utgår inga avgifter eftersom det är relativt värdelöst att ta ut en kostnad av någon som inte har tillgångar.)
När det gäller konkurser i allmänhet så är dock avgiften 2800 kr. Du kan dock kolla detta med tingsrätt innan du ansöker. Eventuellt finns det alltså en fördel i att ni som dödsbodelägare ansöker om konkurs för dödsboet genom dödsboet istället för att du själv ansöker som dödsbodelägare.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94603)