FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2021

Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

Kan väktare frihetsberöva enligt envarsgrip på brottsrubriceringen förtal?

Envarsgrip får ju nyttjas när fängelse finns med i straffskalan för det brott envarsgripandet rör och individen själv skall ju inte göra någon egen bedömning hurvida brottet är ringa eller grovt etc. Detta skall ju lämnas åt åklagare.

2 § Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.

Förtal kan ju således leda till fängelsestraff och bör därav vara en godkänd anledning till ett eventuellt envarsgrip då gripande part ej skall göra någon egen bedömning utav brottets allvarlighetsgrad utan enbart rubriceringen.

Skulle gärna höra hur ni tänker/ser på detta och om ni eventuellt har koll om det finns någon praxis/prejudikat kring just detta ellet om det finns något jag missar i mitt resonemang

Mvh nyfiken blivande jurist

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.

Inledning

Jag uppfattar att din fråga är om en väktare får lov att envarsgripa en person som är misstänkt för förtal. När en privatperson (väktare) som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.

Får en väktare envarsgripa en person för misstänkt förtal?

Envarsgripande

Vem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse i straffskalan. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet. Den som envarsgriper en annan ska inte enbart kolla på den formella straffskalan utan även ta i beaktande om det finns mildrande och skärpande omständigheter. I doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. För det som kan hända om en person envarsgriper en annan är att denna kan göra sig skyldig exempelvis till brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik.

Förtal eller grovt förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter om personen som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Om förtalet är grovt så kan en person dömas för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § 1 st. BrB). För att det ska anses vara grovt ska det särskilt beaktas om gärningen hade till syfte att medföra allvarlig skada, dess spridning och sättet uppgiften spreds på (5 kap 2 § 2 st. BrB). Förtal och grovt förtal är så kallade målsägandebrott vilket innebär att det är målsägaren som ska åtala (5 kap. 5 § BrB). En målsägare kan ange brottet till en åklagare som då måste göra en särskild åtalsprövning huruvida detta anses påkallat från allmän synpunkt.

Sammanfattning

Min slutsats är att grovt förtal har fängelse i straffskalan vilket innebär att var och en får envarsgripa en person som har påträffats att begå ett grovt förtal. Personen ska dock gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen. Det kan precis som din fråga indikerar uppstå praktiska problem då endast grovt förtal har fängelse i straffskalan. Alla har inte koll på skillnaderna och i doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik. Det kan därför hävdas att envarsgripande i en förtalssituation inte är proportionerlig även om en lagteknisk möjlighet finns. Har tyvärr inte hittat någon praxis som rör förtal.

Hoppas du fick lite mer klarhet i din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo