Kan man åtalas för fildelning?

2019-11-14 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Har någon åtalats för fildelning i Sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns fall då personer åtalats för upphovsrättsbrott i Sverige som har innefattat fildelning. Se tex. Högsta domstolens avgörande NJA 2014 s. 859 där domstolen uttalar att fildelning utgör upphovsrättsintrång.

Fildelning är ett brott mot upphovsrättslagen. Enligt 2 § och 46 § URL har upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten. Om någon, utan upphovsmannens tillstånd, gör intrång i dennes ensamrätt kan han eller hon dömas till böter eller fängelse, 53 § URL.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (1)
2019-11-14 Kan man åtalas för fildelning?

Alla besvarade frågor (76556)