Kan jag villkora mitt testamente?

Hej!

Är sambo med ett barn på väg. Vi tänker skriva testamente så att vi ärver varandra och barnet endast får sin laglott, för att möjliggöra att den efterlevande kan bo kvar i bostaden tillsammans med vårt barn. Vi har dock en fundering. Om den efterlevande så småningom träffar någon ny och får ytterligare barn, vad händer när den efterlevande så småningom går bort? Är det möjligt att reglera på något sätt så att det säkerställa att vårt gemensamma barn får den andra halvan av arvet från den sedan länge avlidna föräldern?

Tack på förhand!

Ps. Om ni besvarar frågan, skulle jag uppskatta om ni inte lägger ut mitt namn i samband med frågan på hemsidan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Av informationen du lämnat förstår jag att du och din sambo planerar att skriva ett testamente. I testamentet ska det framgå att ni ärver varandra och att ert barn ska få sin laglott. Ni undra om det går att säkerställa att barnet få sitt arv från den avlidna även om den efterlevande träffar någon ny.

Huvudregel – när testamente inte finns
När någon, aktualiseras olika situationer. Det som tas hänsyn till är om denne var gift eller sambo. Om detta är fallet görs en bodelning, därefter betalas skulder från den avlidnas tillgångar (det som finns efter bodelningen) och sist men inte minst delas resterande av tillgångarna mellan arvingarna.

Testamente
Att skriva ett testamente innebär att man frångå den legala arvsordningen som annars gäller enligt 2 kap. ärvdabalken, ÄB. I den legala arvsordningen finns det tre arvsklasser.

Den första arvsklassen består av de närmaste arvingarna d.v.s. arvlåtarens avkomlingar, de s.k. bröstarvingarna (2 kap 1 § ÄB). Som bröstarvinge klassas barn, barnbarn o.s.v. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. den avlidnes syskon och deras avkomlingar (2 kap 2 § ÄB). Den tredje klassen omfattar i sin tur, arvlåtarens far- och morföräldrar och deras barn, d.v.s. arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap 3 § ÄB). Enligt 2 kap 4 § ÄB kan inga andra släktingar vara legala arvingar.

Det är emellertid okej att frångå den legala arvsklassordningen eftersom man kan i huvudsak testamentera vad man vill, till vem man vill. Detta är givetvis med undantag för bröstarvingarnas laglott vilket är hälften av deras arvsrätt enligt 7 kap. 1 – 2 §§ ÄB. Respekteras inte detta kan jämkning komma att göras (se nedan)

Arv kan alltså inskränkas i ett testamente men laglotten kan inte testamenteras bort.

Vad ska ingå i ett testamente?
För att ett testamente ska vara giltig krävs att vissa formkrav uppfylls. Enligt 10 kap. 1 § ÄB, anges att ett testamente ska upprättas skriftligen. Två vittnen ska närvara när testatorn skriver under testamentet, dessa ska även skriva under med vetskap att handlingen är ett testamente (de behöver inte veta det exakta innehållet).

Du som skriver testamente bestämmer innehållet av detta. Det som testamenteras kan vara allt från pengar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter till en särskild utpekad lös/fast egendom o.s.v. Du kan även bestämma hur du vill fördela dina tillgångar. D.v.s. peka ut specifika personer (fysiskt eller juridiskt) som ska ärva vad av dina tillgångar.

Jämkning av testamentet
Ett testamente som gör bröstarvingar arvlösa kan komma att jämkas, dock kräver detta en begäran om jämkning. Det framgår av 7 kap. 3 § första stycket ÄB att, för att testamentet inte ska vara gällande mot en bröstarvinge måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Jämkning måste, enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ÄB, ske inom sex månader från att bröstarvingen har blivit delgiven testamentet. Om en bröstarvinge inte begär jämkning av testamentet inom sex månader blir testamentet gällande mot denne.

Ditt fall
Din sambo och du kan, som sagt, testamentera hur ni vill så länge ni inte testamentera bort era bröstarvinges laglott, d.v.s. hälften av arvslotten. Arvslotten är barnets del efter att både bodelning (om det behövs) och avbetalning av skulder har gjorts.

Vill ni att barnet ska ärva den avlidna redan när denne avlider kan ni ange detta i testamentet. Detta är även vanligtvis fallet när testamente inte finns och föräldrarna inte är gifta. Vill ni däremot att denne ska ärva den avlidna just när den efterlevande träffar någon ny kan ni även ange detta i testamentet.

Det är alltså upp till er att bestämma vilka villkor ska ingå i testamentet. Värt att nämna är även att testamentet tolkas till testatorns (d.v.s. den som skriver det) vilja.

Råd
Jag råder er är att ta hjälp av en jurist, vilket ni kan göra även hos lawline (se nedan), för att göra testamentet så tydligt som möjligt och få hjälp med att fördela era tillgångar utan att kränka barnets laglott.

Kom även ihåg att barnet ärver varje förälder för sig, så vill ni lämna enbart laglotten för denne att ärva ska ni tydliggöra att det är laglotten från varje förälder.

Tack för att du vänder dig till lawline och du är välkommen med fler frågor.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”