Kan jag kräva underhållsbidrag av den förälder som tjänar mer?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Jag och barnens pappa har delad vårdnad om våra 3 barn.de är snart 14, 9 & 9 år.De bor hos mig varannan vecka och pappa varannan , dock är de fta hos mig någon dag extra då och då den veckan som är pappans.Jag får in deras barnbidrag och jag står för alla kostnader som kläder, mobiler, abonemang,fritidsavgift,försäkringar och övriga saker som leksaker och andra aktiviteter, fickpengar. Pappan anser att barnbidraget ska täcka allt. Han betalar givetvis mat den veckan de bor hos honom.Han tjänar minst 1 tredjedel mer än mig.Jag undrar om detta är rätt eller kan jag kräva underhåll ? Han kommer troligtvis inte hjälpa till med att tex handla kläder och annat då han aldrig " blir färdig till det" och jag har slutat be om ekonomisk hjälp som att han ska handla tex vinter kläder då det aldrig blir av då.Mvh en mamma som försöker få det att gå runt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna ska svara för barns underhåll fram tills barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan, fram tills barnet fyller 21 år. Därefter upphör föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses. Högre krav kan dock ställas beroende på föräldrarnas ekonomiska situation.

Om underhållsbidrag

Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Har föräldrarna gemensam vårdnad och växelvis boende så ska som utgångspunkt ingen förälder betala underhållsbidrag. Men Högsta Domstolen har i ett rättsfall kommit fram till att en förälder som inte fullgör sin underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag även om föräldrarna hade gemensam vårdnad och barnet bodde växelvis hos båda föräldrarna. Detta med hänsyn till att barnet har rätt till samma standard som den förälder med bäst ekonomiska förutsättningar kan erbjuda, även då barnet inte bor hos denna förälder (7 kap. 6 § FB). Detta innebär att en förälder som har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern kan behöva betala underhållsbidrag trots gemensam vårdnad och växelvis boende.

Sammanfattningsvis

Då ni har gemensam vårdnad och barnen växelvis boende hos er så är pappan som utgångspunkt inte skyldig att betala underhållsbidrag. Men då han har bättre ekonomiska förutsättningar än dig kan det ställas högre krav på honom avseende underhållsskyldigheten gentemot barnen eftersom de har rätt att ha en likartad ekonomisk standard hos er båda. Om ni inte kan komma överens om underhållsbidrag kan ni vända er till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. De kan bland annat erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om situationen och reda ut den. Familjerätten kan också hjälpa er att upprätta avtal som exempelvis reglerar det ni kommer fram till och ett eventuellt underhållsbidrags storlek.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96397)