FrågaÖVRIGTÖvrigt04/10/2022

Kan jag kräva ägaren till en borttappad katt på de kostnader jag har haft med anledning av katten?

Hej, jag behöver lite rådgivning. En katt upptäcktes i sluten av juni på en udda plats, en kyrkogård, långt från boende. Den Id-kollades - var kastrerad, chippad med ej registrerad, lappar sattes upp, annons på VILSE, Facebook, Polisen kontaktades. Ingen ägare hittades. Upphittaren fortsatte att se efter katten. 2/9 hade jag plats att ta emot, på mitt sedan 13 år etablerade katthem. Vi gjorde en ny efterlysning på Facebook. Ingen ägare. Nu den 24/9 hörde en kvinna av sig. Hon hade sett annonsen på VILSE och säger att vi har hennes katt. Vi har dubbelkollat och allt verkar stämma. Hon berättar att hon aktivt valt att inte registrera sin katt. Hon var väl medveten om att den inte var det. Hon hade tänkt registrera honom om han hittades. (Jag har inga kommentarer om hur dumt det låter). Hon har ej heller aktivt sökt efter katten, då vi inte hittat några saknadannonser. Eftersom katten suttit uppstallad hos oss sedan 2/9, vi har vaccinerat, avmaskat m.m. så vill jag att hon ska ersätta oss för de kostnader som uppstått. Hon hävdar att hon inte behöver det och kommer därför inte för att hämta ut katten. Får jag inte kräva ersättning? Hittegodslagen säger det. Om en katt kommer in skadad till en veterinär så får ägaren betala om den hittas. Jag återförenar borttappade katter med sina ägare nu och då och om vi tagit blodprover m.m. så ber jag ägaren ersätta det och det brukar vara en självklarhet för ägaren, de är tacksamma att vi hjälpt katten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Din fråga

Jag tolkar din fråga att gälla huruvida du har rätt till ersättning för de kostnader som du har behövt lägga ut för att ta hand om en upphittad katt. Jag tolkar det också som att katten i fråga var chipmärkt, men att denna id-märkning inte hade förts in i ett ägarregister. 

Av frågan framgår inte riktigt vad din relation är till upphittaren av katten, men det verkar som att ni gemensamt har skött det mesta. Jag kommer i mitt svar att besvara frågan utifrån upphittarens perspektiv, eftersom det är upphittaren som är det relevanta rättssubjektet, dvs. den som i detta fall har vissa rättigheter och skyldigheter. Om upphittaren har rätt till ersättning så får ju dock denne i sin tur ersätta dig om det är du som i nuläget har stått för alla kostnader och ni har kommit överens om detta. 

Räknas katten som hittegods?

Om ett djur är bortsprunget anses det vara hittegods och då gäller hittegodslagen (HGL). 

Vid sådan misstanke ska man anmäla fyndet hos polisen (1 § första stycket HGL). Det är därefter polisen som gör bedömningen. Om polisen kommer fram till att djuret inte bör bedömas som hittegods och du inte heller misstänker att katten är övergiven, så ska du helst släppa ut katten där den hittades så att katten kan hitta hem. Om polisen däremot kommer fram till att katten bör bedömas som hittegods så ska katten tas emot av polisen och förvaras antingen hos upphittaren själv eller hos t.ex. ett katthem eller annan lämplig person. Om katten misstänks vara övergiven ska Länsstyrelsen istället kontaktas. 

Eftersom du bl.a. skriver att du har kontaktat polisen och att katten därefter vidare har tagits hand om och efterlysts, samt med tanke på att katten var chippad och att du själv nämner hittegodslagen, så utgår jag från att katten i detta fall har ansetts vara hittegods. 

Vad säger lagen om hittegods angående rätt till ersättning?

Av lagen om hittegods framgår att ägaren har rätt att återta hittegodset om ägaren dels betalar för upphittarens och polisens skäliga kostnader med anledning av fyndet, dels också betalar en skälig hittelön (3 § första stycket HGL)

Frågan blir alltså först och främst vad som anses vara en skälig kostnad. I den juridiska litteraturen nämns som exempel kostnader för upphittarens transport till polisen, men även i så fall kan upphittaren t.ex. inte ta taxi till polisen, utan kostnaderna måste vara skäliga. 

Avmaskning och vaccination kan mycket väl anses vara en skälig kostnad, eftersom de ju är nödvändiga kostnader för att bevara kattens hälsa, och därmed behålla hittegodset i bra skick. Däremot tror jag att det skulle förhålla sig lite mer tveksamt om t.ex. försäkring på katten också hade tecknats eftersom en sådan inte på samma sätt kan sägas vara rent av nödvändig.  

Vad gäller den skäliga hittelönen så brukar man generellt säga att den ska uppgå till cirka 10% av hittegodsets marknadsvärde, även om detta inte uttryckligen framgår av lagen. 

Vad händer om ägaren vägrar betala?

Om ägaren vägrar betala ersättning för dessa kostnader, så blir upphittaren ny ägare till katten istället. Då anses den ursprunglige ägaren nämligen ha avstått från sin rätt till katten. Däremot kan då upphittaren dvs. den nya ägaren bli skyldig att ersätta polisens kostnader med anledning av fyndet (4 § HGL). Detta blir dock främst aktuellt om polisen har behövt omhänderta fyndet, vilket inte verkar ha hänt i detta fall då du skriver att det först var upphittaren som såg efter katten, och sedan katthemmet. 

Det finns vidare också en möjlighet för upphittaren att välja avstå från sin rätt till katten och i så fall tillfaller katten staten (4 § HGL). 

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan konstateras att du har rätt i sak, upphittaren har rätt att kräva ersättning för de skäliga kostnader som denne har haft med anledning av katten. Vad som är skäligt är en bedömningsfråga, men jag skulle säga att det definitivt går att argumentera för att de kostnader som ni har lagt ut är skäliga, åtminstone avmaskning och vaccination. 

Det första ni kan göra är alltså att kontakta ägaren och hänvisa till vad som står i hittegodslagen. Om ägaren fortfarande vägrar betala så har ni rätt att behålla katten. Om ni inte vill behålla katten så kan ni dock också välja att avstå från denna rätt. Då kommer katten att omhändertas av staten. I så fall bör ni kontakta polisen. 

Om det var något som kändes otydligt i min redogörelse så går det att läsa mer om vad som gäller kring hittegods på polisens hemsida. 

Annars så hoppas jag att du är nöjd med ditt svar! Det går självklart också bra att återkomma till oss om du skulle få fler funderingar. 

Hälsningar,

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”