FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/06/2017

Kan jag få till ett umgänge mellan min dotter och hennes far, trots att han visar ointresse för att träffa henne?

Hejsan!

Gör en lång historia kort.

Jag funderar hur jag ska gå tillväga. Mitt ex har misskött och struntat i vårat gemensamma barn som nu blev fyllda 6 år och första 3 åren fanns han inte alls. Vi har försökt 4 ggr men varje gång så har han struntat i att ta kontakt med sin dotter och kan gå flera veckor emellan. Och då har vi hört av oss och jag har bett honom åtminstone att ringa. Men det har han aldrig gjort. Dom har träffats när jag hört av mig. Och sist de träffats va i augusti förra året och inte ett ljud ifrån honom.

Men under en längre tid nu sedan i julas så har hans tjej börjat skrivit på sociala medier och anklagar mig i kommentarer och bilder att jag hindrar honom från att träffa sin dotter, att han hört av sig flera gånger och jag bara nekar honom och "svart" målar mig på sociala medier. Och det får aldrig ett slut hon fortsätter och jag känner mig grymt ledsen av detta då jag aldrig någonsin har nekat honom umgänge och han försöker aldrig ens kontakta oss. Vad ska man göra? Tycker jag försökt med allt och varit medgörlig och min dotter mår inte bra av att han bara finns ibland när det passar honom. Och hur ska jag också gå tillväga att hans tjej slutar med dessa lögner hon sprider om mig?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag har valt att besvara din fråga i två olika delar, nämligen vad du kan göra för att få till ett umgänge mellan din dotter och hennes far, samt vad du kan göra åt att ditt ex flickvän lämnar nedsättande kommentarer om dig på sociala medier.Din dotters umgänge med sin far


I föräldrabalken 6 kap. 15 § finns en bestämmelse som anger barnets rätt till umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med. Regeln är utformad på det sättet att den anger barnets rätt, inte förälderns rätt, eftersom man ansett det viktigt för barnets utveckling att det får bibehålla en god kontakt med båda föräldrarna.


Ansvaret för att detta umgänge sker vilar på båda föräldrarna, se bestämmelsens andra stycke. Det är dock inte ett sanktionerat ansvar, och det går därför inte att tvinga den andre föräldern till umgänge med barnet med hot om att denne kan straffas om hen inte lyder. Anledningen till att det inte går att tvinga föräldrar att umgås med sina barn är helt enkelt att lagstiftaren anser att det är mer till skada för barnet att tvingas umgås med en förälder mot förälderns vilja.Vad kan du göra?


Eftersom du inte kan tvinga ditt ex att umgås med ert barn, så bör du i alla fall försöka motivera honom. Ni kan gå till socialnämnden i er kommun och, genom ”samarbetssamtal”, få hjälp med att komma överens eller avtala om umgänge mellan honom och dottern, se socialtjänstlagen 5 kap. 3 §.


Det finns även en liten möjlighet för er att få en dom från domstol på att ditt ex ska umgås med sin dotter. Detta kan ske genom att socialnämnden för talan om detta i domstolen för barnet, men denna möjlighet används ytterst sällan, och i princip aldrig i situationer där föräldern inte vill umgås med barnet. Du kan ta upp detta med socialnämnden och höra dig för med dem vad de tycker. Generellt sett övervägs aldrig denna möjlighet innan samarbetssamtal mellan föräldrarna hållits.

Bestämmelsen om att socialnämnden kan väcka talan i domstol hittar du i föräldrabalken 6 kap. 15a §.Ditt ex flickväns ”svartmålning” av dig på sociala medier

Om man lämnar nedsättande uppgifter om någon annan som typiskt sett får denne person att bli illa ansedd av andra, så kan man ha gjort sig skyldig till brottet förtal. För att någon ska kunna ha gjort sig skyldig till detta brott krävs att man utpekar någon ”såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Värt att notera är att brottet inte förutsätter att uppgiften som lämnas är sann. Straffbestämmelsen hittar du i brottsbalken 5 kap. 1 §.


Det som är avgörande för om ditt ex flickvän kan hållas straffrättsligt ansvarig är alltså om detta är en uppgift som typiskt sett utsätter dig för andras missaktning. Det finns goda argument för detta. Att hon skriver detta på sociala medier indikerar på att hon vill att detta ska nå andra människor än er två. Att uppgifterna hon lämnar inte är sanna betyder ju att hennes syfte med själva lämnandet måste vara att sprida en falsk, nedsättande, bild av dig.


Om du vill ta ärendet vidare så råder jag dig att anmäla hennes beteende till polisen, och så får de avgöra om ditt ärende räcker till åtal om förtal.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och om du har några fler funderingar kring ärendet kan du lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan!


Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000