Kan gåvobrev utgöra ett testamente?

2021-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur gåvobrev går till och om det går att göra någon arvlös. Läst många frågor och svar angående detta men inte hittat någon som stämmer in på mig och undrar om mitt fall är annorlunda. Min pappa gick först bort och där blev jag ensam dödsbodelägare, strax därefter gick mina farföräldrar bort. Precis innan dom gick bort gjorde dom ett gåvobrev där dom tydligen angivit att min faster då är ensam arvtagare på deras landställe. Jag och min faster är då dödsbodelägare när det kommer till mina farföräldrar. Min första fråga är då, kan detta göras? Samt går det att få tag på detta gåvobrev på något sätt för att klargöra att detta då skett på ett korrekt sätt? Landstället skrevs inte med på bouppteckningen som var för mina farföräldrar och jag undrar då om det inte skulle egentligen ha gjorts? Tacksam för svarMed vänliga hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på lawline!

Jag förstår din situation som följande: dina farföräldrar har gått bort, och även din far som medför då att du blir arvinge i din fars ställe till dina farföräldrar. Det är du + faster som är dödsbodelägare. INNAN farföräldrarna har gått bort skrev dem ett gåvobrev där de ger bort sitt lantställe helt och hållet till din faster.

Frågan är då om detta har gått rätt till.

Är ett gåvobrev ett testamente? - Endast testamente är ett korrekt sätt att hantera och fördela arv på. Dock framkommer det att ett skriftlig förklaring om hur ett arv ska fördelas inte behöver heta eller direkt anges vara ett testamente, utan det räcker att skriften är en uttryckande handling för den dödes vilja, varav äktenskapsförord kan accepteras som testamente enligt NJA 1943 s 558 eller gåvobrev enligt NJA 1946 s 349. Detta medför då att gåvobrevet kan anses vara testamente och ha rätt att fördela arvet så som nämns i gåvobrevet.

För att gåvobrevet dock ska ses som ett testamente, så måste det skrivas INNAN farföräldrarnas död men ha varit menat att verkställas EFTER deras död. Detta medför då att om gåvobrevet är daterat och står att de ska verkställas INNAN deras död så rör dig som om en gåva till fastern, som kan påverkas av förskott på arv. Om det står att gåvobrevet ska verkställas/aktualiseras EFTER deras död så är det att likna med ett testamente. Utifrån det du har sagt, förstår jag det som att gåvobrevet var tänkt att aktualiseras EFTER deras död och att detta talar för att de rör sig om ett testamente.

(om det dock inte skulle vara fallet, utan att gåvobrevet började gälla innan farföräldrarna gick bort, så kan du ha rätt att få tillbaka gåvan eller få en större del av arvet som kompensation för att lantstället utgör förskott på arv).

Ogiltigförklara ett testamente - I och med att gåvobrevet kan vara ett testamente bör man därefter försöka ändra eller ogiltigförklara testamentet då du missgynnas. Enligt 13: 2 ÄB så måste en person vara psykiskt sjuk eller liknande för att testamentet inte ska gälla. Uppfylls inte formkraven i 10:1 ÄB eller 10:3 ÄB så är testamentet ogiltigt enligt 13:1 ÄB. Skrivs testamente under tvång, i villfarelse eller liknande så är denna inte giltig, 13:3 ÄB. Vill talan om klander enligt 13 kap ÄB väckas så måste denna väckas inom 6 månader från att personen i fråga fick sin del av det som testamenterats till denna, 14:5 ÄB.

Jämka testamente

Om det skulle vara så att testamentet är giltigt och att det inte går att ogiltigförklara, då försöker man jämka det. Om det finns ett testamente som testamenterar bort all egendomen eller mer än 50 % av ens arvslott så har man som arvinge rätt att jämka testamentet för att kunna få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man inte får ut allt man skulle få om testamentet inte fanns, men man får rätt till hälften av allt man skulle haft ( 7 kap 1 § ÄB). Detta innebär alltså att om dina släktingar har 100 000 kr, men sedan testamenterar bort lantstället som är värt 90 000 kr, så har du rätt att jämka testamentet och få 25 000 kr (full arvslott 50 000 kr, laglott som du kan få ut är 50 % av denna = 25 000 kr). Jämkningen måste ske inom 6 månader från att du får testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Sammanfattat

Gåvobrevet bör därför ses som ett testamente utifrån min tolkning. Detta medför då att du som bröstarvinge, enligt 2 kap 1 § ärvdabalken, har rätt att ärva farföräldrarna och att du har rätt till din laglott. Om laglotten inskränks och du får mindre än 50 % av din arvslott, har du rätt att jämka testamentet. Om detta inte är möjligt, utan att lantstället utgör en liten summa av de totala arvet, så kan du försöka ogiltigförklara testamentet.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96510)