Kan en make ändra ett inbördes testamente?

2019-12-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om jag och min fru har skrivit ett testamente, att den som dör först ger alla sina ägodelar (giftorättsgods, skulder och enskild egendom) till partnern. När den andra av oss dör så ska resten då gå till min bror. Om jag är den som dör först, kan min fru då skriva om testamentet och då ge alla pengar till någon förening som röda korset istället?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kommer jag att kommentera testamentets innehåll för att sedan besvara frågan om din frus och brors rätt som testamentstagare.

För frågor som rör testamenten är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Då skulder betalas innan arvet skiftas är det inte möjligt att testamentera om skulder (23 kap 2 § ÄB). Din bror har rätt att vara testamentstagare (9 kap 1 § ÄB).

Då ni har testamenterat till den andre maken för att din bror sedan ska ärva utgör ert testamente ett förordnande om sekundosuccession (12 kap 1 § ÄB). Om du dör först innebär det att din fru får din del av det belopp brodern är arvsberättigad till med fri förfoganderätt (3 kap 2 § ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att testamentstagaren – din fru – inte kan testamentera över den delen (NJA 1937 s 243). Skulle din fru ändra ert inbördes testamente och skriva över hela sin del till t.ex. Röda korset skulle hon förlora sin rätt enligt testamentet (10 kap 7 § ÄB). Till följd av detta förlorar hon rätt till din del och denna tillfaller din bror. Din fru kan dock ändra sin del av testamentet då testamenten inte kan vara utformade som avtal (17 kap 3 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan din fru inte testamentera över den del hon ärver av dig som sedan kommer att ärvas av din bror. Inte heller kan din fru ändra ert inbördes testamente utan att hon förlorar sin rätt till din del. Din fru kan dock ändra testamentet för sin egen del så att denna går till t.ex. Röda korset.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll