Kan en gåva från förälders maka anses utgöra förskott på arv?

2021-09-27 i Förskott på arv
FRÅGA
En tid fter att vår far gick bort så gav hans fru (ej vår mor) diverse smycken till mig och min bror. Vi är de enda bröstarvingarna. Vår fars fru har inga egna barn. I övrigt har hon suttit i "orubbat bo" fram till hennes bortgång.Vid bouppteckingen vill övriga dödsbodelägare hävda att det vi fick är förskott på vårt arv. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga avser arv, blir ärvdabalkens regler om förskott på arv tillämpliga.

Det framgår att det var er fars fru som gav er smycken, och således är det inte en gåva till bröstarvingar. I svensk rätt finns en presumtion för att en gåva från en arvlåtare till dennes bröstarvinge, ska anses vara förskott på arv om inte annat är föreskrivet eller annat med anledning av omständigheterna måste ha varit avsett (6 kap. 1 § 1 men. ärvdabalken). Eftersom ni inte är arvlåtarens bröstarvingar, gäller således inte denna presumtion. En avräkning ska således inte ske, om inte er fars fru har föreskrivit att så ska ske, eller om omständigheterna tyder på att det måste ha varit avsett att en avräkning skulle ske (6 kap. 1 § 2 men. ärvdabalken).

Sammanfattningsvis bedömer jag således att det inte ska anses vara förskott på arv, men jag hade behövt lite mer information för att kunna bedöma om omständigheterna talar för en motsatt bedömning. Man kan exempelvis ta hänsyn till smyckenas värde. Så länge värdet inte är mycket högt, skulle jag göra bedömningen att en avräkning inte behöver ske.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare tankar och funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?