Kan en förälders syskon ärva dennes barn?

2020-05-18 i Arvsordning
FRÅGA
Frågan om mina två systrar kan ärva min son med Downs syndrom om jag skriver mitt testamente villkorat att systrarna ska ärva honom. Eller måste sonen testamentera direkt till hans mostrar? Han kan inte läsa och skriva! Tacksam för svar! Mvh Ann-Margret Jungmarker via Helena Huss
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om en persons mostrar eller fastrar har arvsrätt eller måste föräldern till barnet skriva i sitt testamente att förälderns syskon ska ärva efter barnets bortgång. Det finns två former av succession i svensk rätt, nämligen arv och testamente. Det finns regler i Ärvdabalk (1958:637) om vilka släktingar som har arvsrätt och i vilken ordning som dessa kommer i fråga för att ärva.

I vilken arvsklass befinner sig mostrar eller fastrar till ett avlidet barn?

Släktingar är indelade i tre arvsklasser enligt parentelprincipen. Första arvsklassen består av avlidnes avkomlingar det vill säga dennes barn ( 2 kap. 1 § ärvdabalk). I andra arvsklassen finns avlidnes föräldrar och deras barn det vill säga avlidnes syskon (2 kap. 2 § ärvdabalk). I tredje arvsklassen finns mor- och farföräldrarna och deras barn det vill säga mostrar, fastrar, morbröder och farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalk). Kusiner har ingen arvsrätt. Första arvsklassen har bästa arvsrätt. Så länge det finns någon arvinge i livet i första arvsklassen kan andra släktingar inte ärva något. En arvsklass måste alltså vara helt tom på personer för att personer i nästa arvsklass skall få ta del i arvet. När någon avlider ska kvarlåtenskap efter denne fördelas genom arv, om den avlidne inte efterlämnar ett testamente. Om den avlidne var inte lämnar någon make, fördelas arvet efter det systemet jag redovisade uppe.

Kan man skriva i sitt testamente att dennes syskon ska ärva efter dennes barns bortgång?

En testator bestämmer ibland att kvarlåtenskapen efter henne eller honom ska först tillfalla en person och efter den persons bortgång gå vidare till en annan person. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession. Den första personen får då kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt det vill säga den har rätt att förfoga över egendomen som om egendom hade innehafts med full ägande rätt med ett undantag: den kan inte testamentera bort egendom till någon.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att om inte du skriver ett testamente med sekundosuccession rätt till dina syskon, är det inte säkert att de får något alls eftersom första och andra arvsklassen måste vara helt tomt. Om du skriver ett testamente där du ger sekundosuccession rätt till dina syskon, kommer ditt barn använda din kvarlåtenskap som den vill med ett undantag att den bara inte kan testamentera bort till en annan person. Nu vet jag inte hur många släktingar ditt barn har i första, andra och tredje arvsklassen eller om han eller hon kommer gifta sig någon gång men den säkraste vägen för att garantera dina syskon din kvarlåtenskap är ett testamente med sekundosuccession för dem.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88226)