Kan en förälder tvinga igenom ett beslut om barnets boende?

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har ett beslut om att mamman är boende förälder och gemensam vårdnad från 2015. Sedan 1 år tillbaka har dottern (8 år) flyttat till mig och går i skola hos mig, nu hotar hon med beslutet från tinget att hon kan tvinga dottern att flytta till mamman även då dottern inte vill. Mamman säger att vi bara skulle testa och se men jag tycker det fungerar jätte bra men mamman vill ha hem henne igen. Kan hon tvinga så genom beslutet även då hon skrev under alla papper på flytten och den nya skolan hos mig? Mamman bor 30 mil bort och flyttat nyligen så dottern har inga kompisar där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om mamman till er dotter kan tvinga igenom beslutet om att er dotter ska bo hos henne eller om det finns någon möjlighet för er dotter att bo kvar hos dig.

Regler kring barns boende finns i föräldrabalken (FB).

Kan mamman tvinga igenom beslutet?

Utgångspunkten är att ett beslut om vårdnad, boende och umgänge ska följas. Föräldrarna får dock komma överens om något annat än det som står i domen och bortse från domen. Domen gäller dock fortfarande och kan bli aktuell om föräldrarna inte längre är överens. Om det inte finns en sådan överenskommelse om att inte följa domen och en av föräldrarna inte följer beslutet, så kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten (21 kap. 1 § FB). Detta innebär att tingsrätten kan besluta om att föräldern ska betala vite för att denne inte lämnar ifrån sig barnet eller besluta om att polisen hämtar barnet (21 kap. 3 § FB). Detta innebär att mamman till er dotter kan tvinga igenom beslutet trots att ni kommit överens om något annat eftersom beslutet fortfarande gäller.

Dina möjligheter

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom som inte längre kan överklagas inte får prövas på nytt, men denna regel gäller inte för frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Det går alltså att väcka en ny talan om barnets boende och få till ett nytt beslut. Detta beror på att man anser att barnets bästa alltid ska komma först samt att situationer som rör barnet kan förändras väldigt snabbt. För dig innebär detta att du kan välja att väcka en talan i tingsrätten om att bli boendeförälder (6 kap. 14 a § FB). Då kommer domstolen fatta ett beslut om vem som ska få boendet utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). I bedömningen kan domstolen ta hänsyn till vad barnet vill, med hänsyn till barnets ålder och mognad. Ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn brukar domstolen ta till barnets vilja. Ofta är det dock när barnet är över 12 år som barnets vilja har fått större betydelse. Tingsrätten kommer också fästa vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär att om en av föräldrarna har svårt att samarbeta och till exempel inte har följt tidigare beslut så kan det tala emot att den föräldern skulle bli boendeförälder.

Mitt råd till dig är att först och främst inte motsätta dig mammans krav på att ta hem er dotter då detta kan försämra dina möjligheter framöver. Nästa steg kan vara att väcka en talan i tingsrätten om att du ska bli boendeförälder. Jag rekommenderar dig i så fall att kontakta en jurist som kan hjälpa dig genom processen. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?