Kan efterlevande make testamentera bort det som denne ärvt från sin avlidna make när det finns särkullbarn?

2021-07-06 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min make gick bort för två år sedan. Vi hade inga gemensamma barn men han 2 st från ett tidigare äktenskap och jag har ett.Min mans barn fick ut sina laglotter efter min mans bortgång. Vi hade ett gemensamt testamente om att vi skulle sitta i "orubbat bo" men att de barn vars förälder först gick bort skulle få ut sin laglott. Jag sålde vår sommarstuga för att de skulle få ut sina laglotter.Jag har tyvärr ingen kontakt med dem längre och undrar om jag kan skriva ett nytt testamente där mina barn och barnbarn i så fall får allt vad som kommer finnas kvar när jag går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du kan testamentera bort det som du ärvt från din avlidna make genom testamente. Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsreglerna för särkullbarn

Ett särkullbarn har vanligtvis rätt att ta del av sitt arv direkt vid förälderns bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Genom testamente kan det dock uttryckas att efterlevande maken ska få sitta kvar i s.k. orubbat bo - den efterlevande maken ärver då oftast med fri förfoganderätt och arvet går sedan tillbaka till den först avlidnes arvingar när den efterlevande maken går bort, på samma sätt som när man har gemensamma barn och de får efterarv. Särkullbarn har däremot alltid rätt att få ut sin laglott vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

I denna situation har ni ett testamente som säger att den efterlevande maken ska få sitta kvar i orubbat bo, men att särkullbarnen skulle få ut deras laglott vid dess förälders död. Vad du kan göra med resterande av din makes kvarlåtenskap beror på vad som är uttryckt i testamentet.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Det är vanligast att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, detta innebär att maken får förbruka egendom som denne vill men det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen (3 kap. 2 § första stycket ÄB och 3 kap. 3 § första stycket ÄB). Vanligtvis innebär detta att särkullbarnen efter den först avlidna då har rätt till efterarv när efterlevande maken avlider – efterarvet utgör då den kvotdel av efterlevande makens kvarlåtenskap som denne ärvde från den först avlidna maken (3 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).

Om det däremot av testamentet framgår att efterlevande maken ärver med full äganderätt, så har särkullbarnen endast rätt till sin laglott och då kan efterlevande maken alltså testamentera bort resterande.

Är särkullbarnens arvsrätt inskränkt till enbart laglotten?

Även om det står att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, kan ett särkullbarns arvsrätt begränsas till laglotten om det exempelvis formuleras att särkullbarn "endast har rätt till laglotten". Däremot har efterlevande make fortfarande inte rätt att testamentera bort det som denne fick av maken om denne har ärvt med fri förfoganderätt, men arvet kommer i slutändan ändå endast tillfalla den efterlevande makens arvingar.

För att sammanfatta beror svaret på vad som är uttryckt i testamentet. Om det i testamentet står att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt kan du inte testamentera bort det du har ärvt av din avlidna make och hans särkullbarn har då rätt till efterarv när du går bort. Står det däremot att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt så får du testamentera bort allt som finns kvar.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96494)