Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

2021-11-24 i Testamente
FRÅGA
När min mor avled hade hon och och min far en fastighet som stod skriven på min far.Mina föräldrar var gifta och jag och min syster är deras gemensamma och enda barn.Min far har nu valt att testamentera fastigheten med lika delar (1/4) var till mig, min syster och till min systers två barn. Någon bodelning efter min mor har inte gjorts. Det föreligger inga äktenskapsförord. Jag anser att han inte kan testamentera bort min del av arvet från min mor, dvs 1/4 av fastigheten. Är testamentet giltigt som det är skrivet idag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) såväl som ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Som utgångspunkt ska en bodelning göras när ett äktenskap upplöses, dock behövs det inte om makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § ÄktB). I och med att du säger att äktenskapsförord inte finns kan jag inte dra slutsatsen till varför en bodelning inte gjorts men om det är så att egendomen inte är enskild genom äktenskapsförord bör en bodelning ha gjorts vid din mors bortgång.

Efter att ena maken dör ska giftorättsgodset delas lika mellan de två makarna, förutsatt att enskild egendom inte finns (11 kap. 3 § ÄktB). Efterlevande make ärver senare den avlidne makens egendom med fri förfoganderätt (3 kap. 1 & 2 § ÄB). Det innebär att efterlevande make fritt får använda sig av egendomen men får inte testamentera bort den.

Men i och med att halva fastigheten tillhör din far kan han testamentera bort den halvan till vem som helst, förutsatt att den inte inskränker din och din systers rätt till laglott, som utgör hälften av arvslotten (1/4 av din fars egendom). Ifall den testamenterade egendomen utgör en så pass stor andel av din fars egendom att du inte kan få ut din fulla laglott kan du begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Den andelen som tillhör din mor, alltså 50% av fastigheten kan han inte testamentera bort till någon annan. Du har alltså ur din mors kvarlåtenskap rätt till 1/4 av fastigheten. Men förutom laglotts-regeln jag nämnde ovan förbjuder inget din far från att testamentera bort sina 50% av fastigheten. Det regleras inte uttryckligt i lag om efterlevande make genom testamentet kan testamentera bort avlidne makens egendom till dem gemensamma barn som ändå kommer få det som arv senare.

Av NJA 1995 s. 303 framgår att efterlevande make är oförhindrad att genom testamente bestämma om viss egendom så länge det inte påverkar värdet av den andel som ska tillfalla efterarvingarna. Ur din mors kvarlåtenskap har du rätten till en fjärde del av fastigheten och din syster har rätten till den andra fjärdedelen, dessa andelar kan inte testamenteras bort utan kan bara ges till er, vilket föreligger i detta fall då ni båda fått er fjärdedel ur er mors kvarlåtenskap. Din far äger dock resterande 50% som han fritt kan testamentera bort hur han vill så länge det inte inskränker er rätt till laglotten från er fars arv, laglotten utgör 1/4 av hela arvet från er far (7 kap. 1 § ÄB). Ifall laglotten inskränks kommer du kunna begära jämkning av testamentet, detta ska ske inom 6 månader från att du erhöll testamentet (7 kap. 3 § 3 stycket ÄB)

Sammanfattning

Efter din mors bortgång ärver din far hennes egendom med fri förfoganderätt, han kan därmed inte testamentera bort hennes egendom till någon annan en er som berättigade arvingar. Ni har erhållit hennes andel genom testamentet (en fjärdedel var) och han har därmed inte brutit mot regeln om fri förfoganderätt. Den testamenterade andelen till barnbarnen utgör hans 50% av fastigheten som han fritt kan testamentera som han vill, så länge det inte inskränker din rätt till laglott. Alltså om du ur din fars egna egendom inte kan få ut din berättigade laglott, 1/4 av hans egendom så kan du begära en jämkning av testamentet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98702)