FrågaÖVRIGTPUL/GDPR31/08/2019

Kamerabevakning av personal

Chefen där jag jobbar misstänker att en kollega inte gör sitt jobb och bestämmer sig för att filma arbetsplatsen för att sedan kolla kollegans insats. Jag blir informerad om detta av chefen men chefen informerar inte kollegan om det. Har jag skyldighet enligt lag att informera kollegan om att det kommer filmas - dvs har jag skyldighet att ge kollegan infon trots att vår gemensamma chef valt att inte göra detta? Spelar det någon roll hur många som filmas? Hur länge det filmas?

Hälsningar,

Ulrika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, det finns ingen skyldighet i lag att informera en kollega om en sådan företeelse (sedan kan man ju t.ex. av etiska skäl uppleva att det ändå känns rätt att informera). Men i det här fallet begår du inget brott genom att inte informera kollegan om att denne blir filmad, här nedan ska jag förklara varför.

För att vara skyldig att anmäla ett specifikt brott till polis så ska det handla om ett brott som man ser håller på att ske, samt att det måste det uttryckas i lag (https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1). Generellt sätt gäller detta enbart för allvarligare brott, såsom misshandel eller mord (ytterligare ett kriterium är att man ska kunna göra en sådan anmälan utan att själv utsättas för fara). För att kunna avgöra om det finns en skyldighet att anmäla måste man alltså först och främst undersöka huruvida ett brott faktiskt föreligger, samt hur grovt detta eventuella brott är.

Om din arbetsgivare sedan tidigare har rätt att sätta upp kameror enligt kamerabevakningslagen så kan man som arbetstagare behöva finna sig i att bli filmad och arbetsgivaren gör då inget brottsligt när han använder kamerabevakningen för att kolla din kollega. Arbetsgivaren ska ha viktat intresset för övervakning mot de anställdas rätt att slippa övervakas (https://lagen.nu/2018:1200#P8S1). Om arbetsgivaren har kamerabevakning måste denne även sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt (https://lagen.nu/2018:1200#P15S1). Om detta inte görs kan övervakningen vara olaglig. Innan en arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal, inför kameraövervakning så krävs även förhandling med facket (https://lagen.nu/1976:580#P11S1). Om detta inte har skett går förfarandet att angripa med hjälp av medbestämmandelagen.

Om arbetsgivaren inte har tillstånd eller inte har informerat om kamerabevakning så kan övervakningen vara brottsligt. Det blir då upp till arbetsgivaren att visa att det fanns tillräckligt starkt behov för kameraövervakning. I och med införandet av dataskyddsförordningen är man även skyldig att kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Ju mer omfattande övervakningen är (fler personer, längre övervakningstid) – desto högre krav ställs på arbetsgivaren att kunna påvisa starkt behov samt kopplingar till de rättsliga grunderna.
Men slutligen – oavsett om din chefs kamerabevakning är olaglig eller ej så är brottet inte tillräckligt grovt för att du ska bli anmälningsskyldig och du kan därför inte dömas för underlåtenhet att avslöja brott enligt 23:6 Brottsbalken.

Hanna KanonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”