Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning

2019-03-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag undrar kring juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning?Jag läste att om ett heteropar gör en assisterad befruktning, så blir pappan automatiskt registrerad som pappa även om han då egentligen inte är biologisk pappa.Gäller det oavsett i vilket land man gör inseminationen? Är det olika regler om man gör det inom Europa eller utanför?Undrar också vad som händer om förhållandet tar slut, har jag som juridisk förälder då lika stor rätt till barnet som mamman, eller bör man skriva ett avtal ifall detta händer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring assisterad befruktning finns i lagen om genetisk integritet (LGI). Denna lag är tillämplig även om det skett utomlands och även på ett sätt som inte är tillåtet enligt svensk rätt, vilket framgår av förarbetsuttalanden till lagen. Alltså så kommer samma regler i LGI att gälla oavsett vilket land som inseminationen görs.

Det är vidare som du säger att det finns en skillnad när det kommer till juridiskt föräldraskap vid inseminering utomlands för heterosexuella och homosexuella par. Om en man och en kvinna utför assisterad befruktning utomlands eller heminsemination omfattas mannen av samma regler som vid svensk sjukvård. Den man som är gift med kvinnan som föder barnet blir automatisk far (1 kap. 1§ Föräldrabalken, FB).

Som jag uppfattar din fråga så undrar du om du automatiskt blir rättslig förälder vid assisterad befruktning. Förälder är moderns make/sambo om denna samtyckt till befruktningen, och det med hänsyn till samtliga omständigheter anses sannolikt att barnet avlats genom befruktningen (se 1 kap. 8 § 1 st FB). Nu vet jag inte om du är make eller sambo, men det spelar ingen roll eftersom det endast är samtycket till befruktningen som är avgörande. Viss skillnad i reglering är det avseende spermie från make/sambo respektive en spermadonator. Om det är fråga om spermadonator blir make eller sambo att anses som barnets far enligt första stycket endast om behandlingen har utförts enligt 6 eller 7 kap. LGI eller om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (1 kap. 8 § 2 st FB).

Om förhållandet tar slut kommer du fortfarande att vara rättslig förälder. För att förlora sitt föräldraskap, måste detta hävas (se 3 kap. FB). Avseende ställning som vårdnadshavare, så består den även efter skilsmässa eller separation. Vårdnadshavare blir du automatiskt om du är gift med modern vid barnets födsel (6 kap. 3 § FB). Om du är sambo eller partner, så måste vårdnadshavarskap anmälas till socialnämnden (6 kap. 4 § FB).

Sammanfattningsvis om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3383)
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?
2019-10-08 Villkor för dold samäganderätt till fritidsbostad
2019-10-05 Vad händer med en avliden persons konton på sociala medier?
2019-09-30 Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (73748)