Jämkning av bodelning

2016-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min bror fick ärva vår mors villa när hon gick bort 1989. Mamma och pappa var skilda. Både jag och min bror ville att pappa skulle flytta in i huset och så blev det. Vi skrev ett arrendeavtal där det framgår att pappa hade nyttjanderätt tills han flyttade, dock minst 10 år. Pappa har bott där tills för en månad sedan då han flyttat till en lägenhet.Jag gifte mig 1999 men nu har vi skickat in papper till tingsrätten om omedelbar skilsmässa. Jag har därför flyttat in i min och brorsans villa. Jag och min fru ska nu göra bodelning. Trots att min fru aldrig haft något med villan att göra så tänker hon kräva sin del av villan (värdet) som giftorättsgods. Undrar om det finns något i lagen som gör att vi kan förhindra det? Tyvärr skrevs inget in i arvet att det skulle vara min och min brors enskilda egendom, men eftersom vi ärvde huset 10 år innan jag gifte mig samt att min fru aldrig nånsin haft något med huset att göra under hela tiden vi varit tillsammans så undrar jag om huset kan undantas från giftorättsgods?Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såvida en makes egendom inte är enskild är den giftorättsgods, detta framgår av 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken ska giftorättsgods ingå i en bodelning. Eftersom att huset inte är din enskilda egendom ska det ingå i bodelningen mellan dig och din fru.

En bodelning kan dock jämkas enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt detta lagrum kan en make få behålla mer om det på grund av äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom i den omfattning som följer av bodelningen. Med kortvarigt äktenskap menas äktenskap som varat kortare än fem år, denna regel gäller alltså inte dig och din fru. Ett skäl för jämkning som kan hänföras till makars ekonomiska förhållanden är att den ena maken har en betydligt större förmögenhet än den andra. Är det så att ditt giftorättsgods uppgår till en betydligt större summa än vad din frus giftorättsgods gör skulle du kunna få behålla mer av ditt giftorättsgods än vad en hälftendelning skulle tillåta. Så skulle även kunna vara fallet om hon har stora tillgångar som är enskild egendom och du inte har några tillgångar som är enskild egendom.

Sammanfattningsvis kan sägas att om det inte finns skäl för jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska huset ingå i bodelningen.

Åktenskapsbalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84350)