Inskränker ett förskott på arv min laglott?

Har på omvägar fått kännedom om att min syster och hennes man fått vårat föräldrahem som gåva av våran mor. i gåvobrevet framgår det att gåvan inte ska utgöra som förskott på arv. Jag kan tycka att det inskränker min del på laglotten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver er mor?

När en person avlider och testamente saknas ärver personens bröstarvingar i första hand den avlidnes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap avses all den egendom som den avlidne lämnar efter sig som arv. Bröstarvingar är den avlidnes barn eller, om dessa avlidit, barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån din fråga framkommer inte att din mor är gift eller har särkullbarn och därmed kommer jag att utgå från att din syster och du är er mors bröstarvingar vilket innebär att ni ärver först. Som bröstarvinge har du som du nämner alltid en laglig rätt till din laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Vad gäller om en bröstarvinge har fått en gåva under arvlåtarens livstid?

Om din mor under sin levnadstid ger din syster tillgångar som exempelvis pengar eller i ert fall en fastighet (föräldrahemmet) föreligger en presumtion att detta utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett om det betecknas som "gåva". Ett undantag till den nämnda presumtionen är om arvlåtaren har föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är ett förskott på arv. Här får man kolla på om arvlåtarens avsikt framgår genom gåvohandlingen, i ett testamente eller framkommit genom ett muntligt yttrande. Om gåvan härigenom inte ses som ett förskott på arv tar man inte hänsyn till gåvan vid arvsfördelningen. Eftersom du nämner att det finns gåvobrev som anger att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv tyder det på att det inte är förskott på arv.

Vad gäller om gåvan ses som förskott på arv?

Om fastigheten anses vara ett förskott på arv ska man ta hänsyn till detta vid arvsfördelningen. När arvslotterna delas upp mellan din syster och dig läggs värdet på gåvan (förskottet på arvet) ihop med er mors kvarlåtenskap (6 kap. 5 § ÄB). Den sammanlagda summan av kvarlåtenskapen och förskottet ska delas lika mellan er syskon och sedan ska förskottets/gåvans värde vid gåvotillfället avräknas från din systers arvslott (6 kap. 3 § ÄB). Alltså minskas din systers andel med vad hon har mottagit i förskott på arv.

Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?

Utgångspunkten är att en arvingen som mottagit ett förskott på arv inte behöver återbetala någon del av detta även om förskottet är större än dennes arvslott (6 kap. 4 § ÄB). Ett undantag till detta är om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och syftet med gåvan går att likställa med testamente. Gåvan är att jämställa med ett testamente om givaren haft för avsikt att ordna successionen, exempelvis om gåvan ges när givaren vet att denne kommer att avlida inom en snar framtid. Om du inte skulle få ut din laglott på grund av detta kan du begära jämkning av gåvan. I sådana fall kan din syster bli återbetalningsskyldig till den del du som bröstarvinge ska få ut din laglott (7 kap. 4 § ÄB).

Hur kan jag som bröstarvinge begära jämkning och få ut min laglott?

För att göra gällande din rätt till laglott måste du göra detta inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare och ska därmed kallas till bouppteckningen när din mor avlider (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Du kan då hävda att din syster har fått ett förskott på arv som inskränker din arvslott. Vanligtvis skulle din syster inte bli återbetalningsskyldig men om hon inskränker din laglott finns det möjlighet att kräva att hon blir återbetalningsskyldig så att du ska få ut din laglott.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning