Ingår hus i bodelningen som ena maken äger?

2020-10-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag har en fråga hoppas du har tid att svaraEn skilsmässa är på gång undrar vem tillhör huset.ska förklara situationen. Jag köpte huset innan äktenskapet alltså vi var inte gifta då.min mam kom till sverige två år efter.nu undrar jag har han rätt till halva huset som han tror.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB).

Har mannen rätt till hälften av huset?
I äktenskapsbalken framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att var och en av makarna ensam råder över sin egendom och den av makarna som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen, även i förhållande till den andra maken. Egendomsskillnaden gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses, genom skilsmässa i din situation, spelar det dock ingen roll vem som är ägare av egendomen, utan egendomen ska tas upp i bodelningen om egendomen omfattas av giftorätten. Giftorätten är den ena makens rätt till hälften av den andre makens egendom (11 kap. 3 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om huset omfattas av giftorätten, alltså inte är enskild egendom, har mannen rätt till hälften av värdet på huset.

Vad kan du göra?
Om du inte vill att mannen ska ha rätt till hälften av värdet på huset kan ett äktenskapsförord skrivas där det anges att viss egendom, huset till exempel, ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 och 3 § ÄktB). Det betyder, som jag skrev ovan, att värdet av huset inte räknas med och delas vid boledningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av både dig och mannen. Äktenskapsförordet ska registeras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Ett annat alternativ som kan innebära att du får behålla mer av din egendom än likadelning är att jämkning görs vid bodelningen. Det innebär att det med hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken enligt reglerna om hälftendelning (12 kap. 1 § ÄktB). Om äktenskapet varit kortvarigt och du har mer giftorättsgods än mannen kan det finnas en möjlighet för dig att ta undan en del av giftorättsgodset som annars skulle delats. Det skulle emellertid också kunna vara så att bestämmelsen är till din nackdel om du exempelvis har goda chanser att försörja dig själv utan att erhålla mer av din egendom, till skillnad från mannen om hans situation är mer osäker efter skilsmässan, till exempel med tanke på att du i frågan skrev att han kommit till Sverige samt beroende på hans möjligheter i landet (om skilsmässan uppstod kort efter flytten). Det är dock svårt för mig att tillämpa denna bestämmelse på din situation och ge ett utförligt svar angående det, eftersom att jag inte känner till omständigheterna i ditt fall. Vill du veta mer om denna möjlighet och hur det gäller i ditt fall kan du förklara omständigheterna ytterligare och ställa en ny fråga om det.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?