Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

2021-02-08 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Jag och min make äger varsin halva av en bostadsrätt. Vi har inga barn. Vad händer med bostaden om en av oss dör?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag förtydliga att jag tolkat din fråga som att du och din make varken har gemensamma barn eller särkullbarn. Om ni har särkullbarn kommer dessa ärva hälften av bostadsrätten.

Vad som händer med bostaden beror på huruvida ni har andra levande släktingar, eftersom den avlidne äger 50 % av bostaden räknas detta som arv. Det finns en viss ordning som måste följas för att se vem som får ärva. Detta kallas för "arvsklasserna". Eftersom jag inte känner till hur släkten för dig och din make ser ut råder jag dig att noggrant läsa igenom arvsklasserna så som jag förklarar nedan för att se vem som blir berättigad 50 % av lägenheten ifall någon av er dör.

Vilka ärver i första hand?

I första hand ärver alltid barn eller barnbarn, då dessa anses vara första arvsklassen. Om den avlidne inte har barn eller barnbarn blir arvtagaren istället föräldern till den avlidne (2 kapitlet 2 § st. 1 ärvdabalken). Föräldrarna till den avlidne är andra arvsklassen.Detta innebär alltså att den avlidnes föräldrar får de 50 % av bostadsrätten som den avlidne ägde.

Om det inte finns någon förälder kvar i livet ska istället den avlidnes syskon och halvsyskon få arvet istället (2 kapitlet 2 § st. 2-3 ärvdabalken). Detta förutsätter förstås att den avlidnes syskon är i livet och att den avlidne har syskon över huvud taget. Om det har funnits syskon/halv-syskon, men dessa är avlidna kommer arvet istället gå till deras barn.

Vilka ärver i andra hand?

Om det varken finns syskon/halv-syskon eller barn till dessa är det den avlidnes farföräldrar/morföräldrar (2 kapitlet 3 § ärvdabalken). Om inga far- eller morföräldrar finns i livet kommer arvet gå till den avlidnes faster/moster/farbror/morbror. Dessa är sist i ledat att få möjlighet att ärva; det bör nämnas att kusiner inte har någon arvsrätt (2 kapitlet 3-4 § ärvdabalken).

Vad händer om det inte finns arvingar?

Om det inte finns några arvingar och du och din make inte har skrivit något testamente kommer arvet och därmed värdet på 50 % av bostaden gå till allmänna arvsfonden (5 kapitlet 1 § ärvdabalken). I praktiken innebär detta att den efterlevande maken får köpa ut den avlidnes del i bostadsrätten.

Kan man se till så bostaden går till den efterlevande maken?

Jag har nu redogjort för vilka som får ärva i det fall du/din make inte har några arvingar. Eftersom ni är gifta och därmed har varandra finns det ett alternativ som ger dig och din make lite mer att säga till om. Ni kan skriva ett testamente där ni tydligt skriver att hela bostadsrätten ska ägas av den efterlevande maken (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). På så sätt säkerställer du och din make att ingen annan kommer ärva 50 % av lägenheten.

Eftersom varken du eller din make har barn finns det ingen som har rätt att göra anspråk på arvet genom att hävda sin rätt till laglott (7 kapitlet 3 § ärvdabalken). Som huvudregel kan man aldrig göra släktingar arvslösa om dem går i rakt nedåtstigande led (dvs barn, barnbarn etc). Andra släktingar såsom syskon, föräldrar, farföräldrar och morbröder etc kan man ALLTID göra arvlösa genom testamente.

Sammanfattande svar

Det slutgiltiga svaret blir att det finns olika alternativ till vad som händer med bostaden. Om du eller din make har släkt i livet kommer dessa ärva automatiskt. Om det inte finns någon släkt går arvet till allmänna arvsfonden. Om du och din make hellre vill skriva ett testamente kan ni helt enkelt se till så att bostaden blir den efterlevande makens till 100%.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96470)