Hur ska arvsfördelningen ske vid förskott på arv?

arvstvist min sambo avled i juni vi registrerade om vår husbil på en dotter till sambon för att vi skulle kunna sälja den vi fick 185.000 för den vid bouppteckningen kom vi överens att den inte skulle tas med juristen sa att det var förskott på arv nu tvist vid deras laglott sambons tillgångar var 690.000 enl testamente ärver jag sambon med fri förfoganderätt skall nu 185.000.- läggas till 690.00.- för att det skall bli rätt laglott

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som ni skrev över husbilen på din sambos dotter och att juristen senare sagt att det var förskott på arv. Det framgår inte vem det var som fick pengarna från försäljningen.

Vid förskott på arv är huvudregeln att gåvor som en förälder ger sitt barn ska räknas som förskott på arv (6:1 ÄB). Undantaget är om annat har angetts eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Till exempel kan man genom ett gåvobrev ange att gåvan inte ska ses som förskott på arvet. Om gåvan ses som förskott på arv kommer gåvans värde att avräknas från gåvomottagarens arvslott. Utgångspunkten vid avräkningen är gåvans värde vid givandet av gåvan (6:3 ÄB).

Om gåvan skulle vara värd mer än vad mottagaren av gåvan annars skulle ha fått som arvslott behöver denne inte betala tillbaka överskottet (6:4 ÄB). Dock finns det ett undantag från detta och det är om gåvogivaren skulle ligga för dödsbädden när de ger bröstarvingen gåvan eller ha nyttjanderätt till stugan fram till sin död skulle gåvobrevet anses vara ett testamente och då finns det en risk att övriga bröstarvingars laglott inskränks. I sådana fall kan gåvan jämkas, vilket innebär att man räknar med värdet av gåvan i den avlidnes kvarlåtenskap som om denne inte hade gett bort gåvan. Först därefter räknas laglotter ut. Om den kvarlåtenskap som egentligen finns kvar, dvs. kvarlåtenskapen utan värdet av gåvan, inte räcker till för att varje barn ska få ut sin laglott så måste gåvomottagaren ge tillbaka ett så stort belopp att laglotterna kan betalas ut (7:4 ÄB). För att en sådan jämkning av gåva ska kunna ske måste någon av de andra bröstarvingarna väcka talan mot gåvomottagaren inom ett år från att bouppteckningen efter den avlidne avslutades (7:4 st 2 ÄB).

Alltså om ni inte angett i något gåvobrev att husbilen inte skulle räknas som förskott på arv kommer den med stor sannolikhet att ses som förskott på arv och ska avräknas från dotterns arvslott. Värdet av husbilen vid gåvotillfället ska alltså läggas till din sambos övriga kvarlåtenskap och sedan kan barnens arvslotter räknas fram. Från denna arvslott ska dotterns förskott på arv avräknas.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Du kan även ringa oss för telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller vända dig till någon av våra betaltjänster.

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning