Hur ser fördelningen ut av egendom vid skiljsmässa?

Vad händer vid en skilsmässa , huset står på oss båda, bott här i 20 år, min man har 2 lite dyrare bilar, samt en billigare och en husvagn. Hur blir fördelningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur bodelningen kommer ser ut vid er skiljsmässa, då ni har ett gemensamt hus och din man har två dyrare bilar, en billigare bil och en husvagn. 

Äktenskapskillnad (skiljsmässa) och bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Bodelning vid äktenskapsskillnad
I enlighet med ÄktB 9 kap 1 § ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskap upplöses. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapskillnad väcktes, enligt ÄktB 9 kap 2 §. Varje make är då skyldig att tills bodelningen förrätas redovisa sin egendom, enligt ÄktB 9 kap 3 §.  

I enlighet med ÄktB 10 kap 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Giftorättsgods är enligt ÄktB 7 kap 1 § all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är enligt ÄktB 7 kap 2 § egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord eller villkor (i t.ex testamente, gåva) ska vara enskild och då tillhöra bara den ena maken. 

Förfarandet vid bodelning
I enlighet med ÄktB 11 kap 1 § är det första steget i bodelningen att makarnas andelar i boet räknas. 

Vid bodelningen räknar man ihop summan av vardera makens giftorättsgods, gör avdrag för de skulder varje maje har och delar återstoden på hälften, enligt ÄktB 11 kap 2-3 §§

I enlighet med ÄktB 11 kap 7 § gäller vidare att när makarnas andelar har räknats fram enligt ovan (ÄktB 11 kap 1-6 §§) så ska egendomen i bodelningen fördelas mellan makarna. Andelsberäkningen rör endast ekonomiska värden, i lottläggningen avgörs vem som vår vad. 

Huvudregeln vid den så kallade lottläggningen är att makarna så långt så möjligt ska få så mycket egendom på sin lott att det motsvarar makens andel vid bodelningen. Den make som ska lämna över en del av sitt giftorättsgods till den andra maken, så att resultatet stämmer med andelsberäkningen, har rätt att välja vilken egendom han/hon vill utge. 

Sammanfattande bedömning av ert fall
Alltså, enligt nämnda bestämmelser bör alltså ni dela hälften av egendomen då de ses som giftorättsgods. Det är svårt för mig att tolka vidare och ge en mer exakt bedömning om fördelningen av egendomen mellan er då jag inte har då mycket information.

Jämkningsregeln i ÄktB 12 kap 1 §
Jag tolkar det som att ni har varit tillsammans i mer än 5 år, och därför aktualiseras inte den så kallade jämkningsregeln i ÄktB 12 kap 1 §. Jämkningsregeln aktualiseras om äktenskapet och eventuell samborelation inte pågått i mer än 5 år. Om resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset enligt ÄktB 11 kap 3 § anses oskälig kan man avvika från reglerna i 11 kap så att en make får behålla mer av sin egendom. Alltså om förhållandet är kortvarigt och en av makarna har egendom till ett mycket högre värde kan fördelningen jämkas. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”