Hur ser arvsordningen ut?

2020-05-16 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en vän hans pappa tog livet av sig för några år sedan, hans mamma och pappa var inte gifta och dom bodde ihop i samma hus som min vän bor med sin mamma & 2 syskon idag. Mamman har hittat en ny man och vill sälja huset och flytta. Min vän vill inte det han har precis fyllt 21 och jag undrar om han och hans syskon har någon rätt till arv efter sin pappa? Om han har det hur går man tillväga för att kräva sin del av eventuellt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen är sådan att närmsta arvingar är arvlåtarens barn, det vill säga bröstarvingar (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Om din väns pappa varit gift så skulle hans kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken, dvs. din kompis mamma (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Sambor ärver i regel inte varandra. Utifrån din fråga utgår jag från att din väns pappa och mamma var sambor. Pappans barn blir därmed närmsta arvtagare och har således rätt till arvet.

Det som sker när din väns pappa avlider är att det sker en bodelning mellan han och hans sambo, samboförhållandet anses då upphört (2 § sambolagen). Med bodelning menas att deras gemensamma egendom delas lika på mellan de. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har en av samborna till exempel köpt en bostad i syfte att båda samborna ska bo i den, då blir det samboegendom. Har personen i fråga däremot köpt bostaden i syfte att han/hon själv ska bo i den, och den andra sambon senare flyttar in när samboförhållandet inleds, är detta inte att anse som samboegendom och kommer därmed inte ingå i en bodelning.

Bohag är till exempel: Möbler, hushållsmaskiner, och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Alltså ska bostad och bohag som skaffats i syfte att båda samborna ska bruka den att anse som samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). När din väns pappa således avlider kommer en bodelning att ske. Den del som skulle tillfallit din väns pappa blir därmed din vän och hans syskons arv.

En bröstarvinge, det vill säga arvlåtarens barn, har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). För att förtydliga kan jag ge ett exempel. Låt oss säga att din vän har ett annat syskon. Arvet från pappan kommer därmed delas i två, det vill säga de får 50% vardera. Detta utgör deras arvslott. Då laglotten är hälften av detta har de rätt till 25% vardera. Detta gäller oavsett om pappan testamenterat bort hela sitt arv.

Sammanfattningsvis ärver sambor i regel inte varandra. Detta betyder i ditt fall att din vän och hans syskon är arvlåtarens närmsta arvingar har och således rätt till sin del av arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89537)