FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt11/11/2016

Hur påverkar ett äktenskapsförord kvarlåtenskapen?

Hej!

Min man o jag, gifta sedan 30 år står i färd med att skriva testamente. Min man är 74 och jag 61 och nu känns det nödvändigt. Min man har 3 särkullbarn i 50-årsåldern och vi har 2 gemensamma barn. VI äger hälften av våra fastigheter (sommarhus och bostadshus). Vi har båt och bilar. Jag fick ett litet srv efter min mamma som gick bort förra året där ingick smycken och ca 150000 i pengar och fonder.

Jag har privat pensionssparande och ett eget företag i restaurangbranschen.

Vi har läst här på Lawline om olika exempel men har nu blivit lite ornse om hur vi ska göra.

Det handlar ju om att om min man går bort först trygga min framtid men även se till att hans 3 särkullbarn har rätt till sin del och om jag går bort ska våra gemensamma barn ha rätt till sin del efter mig (mormors smycken m.m)

Min man säger stt det räcker med ett testame

Jag tror att jag skulle behöva ha ett äktenskspsförord? Enskild egendom? Skulle det betyda att om jag har enskild egendom på min del av fastigheter och komton , pension o smycken så ingår inte det i vår gemensamma giftorätt och räknas bort? KVar blir bara hans del som delas i två delar varav jag ärver hälften o resten fördelas på de fem barnen. Hans särkullbarn får ut din del o jag får våra gemensamma barns till jag dör o de ärver mig?

Kan du hjälpa och leda oss till rätt beslut?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Först och främst kan det vara bra att gå igenom hur arvet kommer fördelas i det fall att ett testamente inte är upprättat.

I händelse av att din man går bort sker en bodelning. Här läggs allt ert giftorättsgods ihop och delas i lika delar. Din mans hälft blir den s.k. kvarlåtenskapen, som ska fördelas mellan arvingarna. Din hälft behåller du med full äganderätt, dvs. du får göra precis vad du vill med de pengarna. Eventuell enskild egendom behåller var och en för sig själv. Din makes enskilda egendom läggs till kvarlåtenskapen.

Närmaste arvingar är den avlidnes bröstarvingar, dvs era två gemensamma barn och hans tre särkullbarn, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Men eftersom ni är gifta kommer kvarlåtenskapen att tillfalla dig som hustru, enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Du ärver då kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, dvs du får i princip göra vad du vill med egendomen förutom att testamentera bort den.

Din mans särkullbarn har dock, enligt 3 kap 1 § ärvdabalken, rätt att få ut sin arvslott direkt. Arvslotten är din mans egendom dividerad med antalet bröstarvingar. I detta fall är bröstarvingarnas arvslott kvarlåtenskapen dividerad med 5 (det finns ju fem bröstarvingar totalt). Din mans särkullbarn har därför rätt att direkt ur kvarlåtenskapen få ut 1/5 var. De kan dock välja om de vill avstå sin rätt att få ut arvet direkt. Då tillfaller den delen dig med fri förfoganderätt. Särkullbarnen får då efterarvsrätt, dvs de har rätt att få sin del av deras pappas arv när du gått bort.

Era två gemensamma barn har inte rätt att få ut sin arvslott, dvs 1/5 av din makes kvarlåtenskap, direkt. Den delen ärver du som sagt med fri förfoganderätt och era barn har efterarvsrätt. De får alltså vänta med att ta del av arvet från sin pappa tills dess att även du gått bort.

Genom att låta arvet fördelas enligt lag kan särkullbarnen få ut sin arvslott direkt, samtidigt som era gemensamma barn får vänta. Vid bodelningen måste den som har mest ge egendom till den som har mindre för att kunna åstadkomma att båda har lika mycket. Anta att du har mer giftorättsgods än din make, då kommer alltså en del av ditt giftorättsgods hamna i hans kvarlåtenskap.

Genom ett äktenskapsförord kan ni göra var och ens egendom enskild. Det kommer då inte ske någon bodelning. Kvarlåtenskapen består då enbart av den avlidne makens enskilda egendom. Ni kan såklart välja att bara göra viss egendom enskild och behålla annan egendom som giftorättsgods. Fördelningen av kvarlåtenskapen sker på samma sätt som ovan beskrivet. Genom ett äktenskapsförord kan du alltså skydda din egendom från att hamna hos din makes särkullbarn.

Genom ett testamente kan bestämmas relativt fritt om vad och hur mycket en viss person ska få. Viktigt att komma ihåg här att din make inte får testamentera bort sina bröstarvingars laglotter. Men trots att ett testamente finns kommer bodelning att ske.

Utifrån vad som framkommer i din fråga skulle jag nog bedöma att de ärvdabalkens regler innebär att din framtid tryggas. Du får genom dessa regler all din mans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, dvs du får göra i princip vad du vill med pengarna förutom att testamentera bort dem, med undantag från 3/5 som går direkt till särkullbarnen. Era gemensamma barn får sin del av pappans arv när du gått bort. Ett testamente kommer inte förändra särskilt mycket så länge ni till exempel inte vill ge något barn mer pengar än de andra eller lägga in ytterligare personer som får ärva. Ett äktenskapsord däremot påverkar vilken egendom som blir kvarlåtenskap. Om du inte vill riskera att en del av din egendom hamnar i den makes kvarlåtenskap bör all egendom göras enskild.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare