Hur långt sträcker sig umgängesrätt vid ensam vårdnad?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min dotter har enskild vårdnad av sin dotter som är 3,5 år och har haft det sedan ett halvår.Något båda föräldrarna kom överens om.På grund av att pappan är alkoholist och har vid upprepade tillfällen druckit sig så berusad att han har tuppat av, när han varit ensam med dottern. De flyttade ifrån varandra innan barnet fyllt ett år. Han har även kört onyckter med barnet och ett syskon.Barnet har inte sovit en endaste natt hos pappan sedan de gick ifrån varandra, vilket då är 2,5 år sedan. Men barnet är ofta hos honom men sover hos sin farmor i stället för hos pappan. Nu har han frågat om barnet får sova hos honom, han säjer att han inte längre dricker, vilket han i och för sig sagt att han egentligen aldrig gjort, utan det är andra som ljuger om honom och hittar på.Sov har varit inblandad ett antal gånger då det gått orosanmälan dit bl a från sjukvården.Måste min dotter gå med på att barnet ska sova hos honom, det finns ju inga bevis på att han inte längre dricker sig medvetslös.Hon har aldrig hindrat honom från att träffa sin dotter utan är väldigt mån om att de ska ha en bra kontakt eftersom flickan så klart tycker om sin pappa. Och flickan är med sin pappa ofta fast sover hos farmodern.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din dotter har ensam vårdnad om sitt barn på 3,5 år på grund av att barnets pappa inte är kapabel till att ta hand om barnet och du undrar huruvida hans umgängesrätt sträcker sig så långt att barnets mamma behöver godkänna en övernattning.

Lagen säger att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten är barnets bästa, men eftersom barnet är såpass ungt tillmäts ingen större vikt dennes vilja (6 kap. 11§ FB). Barnets föräldrar har då istället ett gemensamt ansvar för hur och på vilket sätt detta umgänge ska komma till stånd, om inte socialnämnden eller domstolen har förordnat något annat. I ert fall är min rekommendation att till exempel till en början anordna en övernattning med farmodern närvarande för att sedan bedöma hur situationen kan och bör utvecklas vidare.

Om ni vill ha vidare råd rekommenderar jag er att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. Våra jurister kan samla all nödvändig information som är relevant och därefter förhoppningsvis göra en bättre bedömning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89824)