FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/05/2020

Hur länge har man försörjningsplikt för sitt barn?

Vad gäller om om min son som är 20 år pluggar på högskolan i Karlskrona . Han missade några tentor och fick sitt CSN indraget . Han har ställt sig till arbetsmarknadens förfogande men kommunen säger att han inte får något bistånd för boendet . Dom hänvisar att hans föräldrar är försörjningsskyldiga tills han är 25 år . Det stämmer väll inte ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § 2 st. så är upphör en förälders försörjningsplikt när barnet fyller 18 år. Plikten kan förlängas om det är så att barnet fortfarande går i skolan och då menar man gymnasie- eller annan jämförbar grundutbildning, men senast till dess att barnet fyllt 21 år. Alltså inte 25 år. Syftet är för att säkerställa att ungdomar kan avsluta sina gymnasieutbildningar utan att oroa sig för sin försörjning.

Utbildningen ska alltså omfatta gymnasiestudier, inte högskolestudier och gäller inte heller för avbrutna studier eftersom det avgörande är huruvida barnet faktiskt går i skolan och syftet med den förlängda plikten är att möjliggöra detta.

Det är såklart svårt att hänvisa till någon anledning till att de har gett avslag men åldern är såvitt lagtexten anger inte ett godtagbart skäl att neka stöd för boende.

Däremot brukar det från socialtjänstens sida krävas att det finns en påvisbar utgift för boende, alltså ett hyresavtal som säger att er son ska betala hyra på samma sätt som hos vilken hyresvärd som helst. Brister detta skulle de möjligtvis kunna neka på grund av att utgiften eller kostnaden inte är styrkt men alltså inte på grund av hänvisningen till åldern.

Hoppas ni fått hjälp på vägen och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?