Hur lång tid efter någons död kan jag göra ett testamente gällande?

Hej LL,

Jag har nu, 1 år efter en nära bekants död, hittat dennes testamente och ser att alla tillgångar har skrivits på mig. Kan jag fortfarande kräva detta arv eller finns det någon gräns på hur länge man kan vänta med att kräva arvet vid avsaknad av andra arvingar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid

Preskriptionstiden för att göra sin rätt gällande vid arv och testamente är 10 år enligt 16 kap 4 § ärvdabalken. I Sverige finns det inget krav på att ett testamente ska registreras, det kan därför hända precis det som hände dig, att ett testamente kommer fram långt efter arvsskiftet. I ditt fall ska de tio åren börja räknas från det testamentet framkom. Om du inte gör din rätt gällande inom den tiden, förlorar du rätten till din del av den avlidnes tillgångar.

Återgång av tillgångarna

När någon avlider ska ett arvskifte göras enligt 23 kap 1 § ärvdabalken. Du skriver i ditt brev att det inte finns några andra arvingar, och att allt ska tillfalla dig. Om det inte har funnits några arvingar och testamentet inte var känt, har tillgångarna förmodligen tillfallit allmänna arvsfonden, se 5 kap 1 § ärvdabalken. Det ska då ske en återgång av arvskiftet. Om det är egendom som inte länge finns att tillgå ska du får ersättning motsvarande värdet på tillgångarna, se 21 kap 4 § ärvdabalken. Du har även rätt till ränta på det kapital som är aktuellt, enligt 21 kap 6 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Du har tio år på dig från den dagen du hittade testamentet att göra det gällande. Eftersom det inte finns några andra arvingar eller testamentstagare ska en återgång av tillgångarna göras, allt ska sedan tillfalla dig. Om det är tillgångar som inte längre finns kvar för att de blivit sålda, har du rätt till ersättning motsvarande värdet på tillgångarna. Om du behöver hjälp med att göra ditt anspråk gällande är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”