Hur lång tid efter någons död kan jag göra ett testamente gällande?

2021-07-07 i Testamente
FRÅGA
Hej LL,Jag har nu, 1 år efter en nära bekants död, hittat dennes testamente och ser att alla tillgångar har skrivits på mig. Kan jag fortfarande kräva detta arv eller finns det någon gräns på hur länge man kan vänta med att kräva arvet vid avsaknad av andra arvingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid

Preskriptionstiden för att göra sin rätt gällande vid arv och testamente är 10 år enligt 16 kap 4 § ärvdabalken. I Sverige finns det inget krav på att ett testamente ska registreras, det kan därför hända precis det som hände dig, att ett testamente kommer fram långt efter arvsskiftet. I ditt fall ska de tio åren börja räknas från det testamentet framkom. Om du inte gör din rätt gällande inom den tiden, förlorar du rätten till din del av den avlidnes tillgångar.

Återgång av tillgångarna

När någon avlider ska ett arvskifte göras enligt 23 kap 1 § ärvdabalken. Du skriver i ditt brev att det inte finns några andra arvingar, och att allt ska tillfalla dig. Om det inte har funnits några arvingar och testamentet inte var känt, har tillgångarna förmodligen tillfallit allmänna arvsfonden, se 5 kap 1 § ärvdabalken. Det ska då ske en återgång av arvskiftet. Om det är egendom som inte länge finns att tillgå ska du får ersättning motsvarande värdet på tillgångarna, se 21 kap 4 § ärvdabalken. Du har även rätt till ränta på det kapital som är aktuellt, enligt 21 kap 6 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Du har tio år på dig från den dagen du hittade testamentet att göra det gällande. Eftersom det inte finns några andra arvingar eller testamentstagare ska en återgång av tillgångarna göras, allt ska sedan tillfalla dig. Om det är tillgångar som inte längre finns kvar för att de blivit sålda, har du rätt till ersättning motsvarande värdet på tillgångarna. Om du behöver hjälp med att göra ditt anspråk gällande är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96481)