Hur kan man begära ut kontoutdrag för en avliden persons konto?

Hej ! Min moder gav mig för några år sedan pga stigande ålder (obs ej demens) uppdraget att sköta om så att hennes räkningar blev betalda.

Efter det att min moder avlidit vill min bror(ombud) att det redogörs genom utdrag från transaktioner på moderns konto ,så att jag inte använt förtroendet till att stjäla pengar.

Hur kan han att förfara juridiskt för att få tillgång till mammas konto efter hennes död.

Väntar med rent samvete svar !

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar: Om och hur man kan få tillgång till kontoutdrag för de transaktioner som gjorts på ett bankkonto som tillhört en avliden person.

I svaret kommer jag att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank och finansieringsärenden, ärvdabalken, samt brottsbalken.

Banksekretess är huvudregeln

Huvudregeln är att transaktionsuppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank och finansieringsrörelser, 1 kap. 10 §. Därför lämnar banken normalt inte ut kontoutdrag från tiden före det att personen avled, såvida det inte finns ett befogat behov att ta del av transaktionsuppgifterna. Det brukar förklaras så att det krävs godtagbara skäl för att banken ska lämna tillgång till uppgifterna.

Godtagbara skäl kan vara exempelvis att utreda om förskott på arv delats ut eller om den avlidnes medel har använts på något otillbörligt sätt. Banken ska göra en prövning i det enskilda fallet om sekretessen kan lyftas och uppgifterna ska lämnas ut.

Dödsbodelägarna företräder dödsboet gemensamt

Jag förutsätter att du och din bror är dödsbodelägare i er mors dödsbo.

Eftersom dödsbodelägarna ska företräda dödsboet gemensamt krävs samtliga personers samtycke för att begära ut uppgifterna hos banken, ärvdabalken 18 kap. 1 §. Givetvis kan dödsbodelägarna lämna en skriftlig fullmakt till en delägare att företräda dödsboet enskilt.

Dödsfallsintyg eller bouppteckning ska visas upp för banken

Praktiskt går det till så att dödsbodelägarna visar upp ett dödsfallsintyg hos banken. Dödsfallsintyget beställs hos Skatteverket, och det är endast dödsbodelägare som har möjlighet till att beställa det. Om bouppteckningen är förrättad fungerar den för att legitimera er som dödsbodelägare inför banken. Något dödsfallsintyg behövs inte om så är fallet.

Dödsbodelägarna ska göra en skriftlig framställan där behovet av att begära ut uppgifterna ska framgå, och gärna så specificerat som möjligt vad gäller exempelvis tidsperiod.

Sammanfattning

För att få begära ut uppgifterna krävs ditt samt eventuellt andra dödsbodelägares samtycke till det. Banken har rätt att neka er kontouppgifterna med hänvisning till banksekretessen.

Observera att eftersom förskringring är en brottslig gärning, skulle detta kunna bli ett polisiärt ärende. Banken är skyldiga att lämna ut kontouppgifterna till polisen om de behövs som underlag i en förundersökning i brottmål, lag om bank och finansieringsärenden, 1 kap. 11 § & brottsbalken 10 kap. 1 §.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att något ska förtydligas i svaret.

Vänligen,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning