FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/04/2018

Hur kan jag få kommunikationen mellan mig och pappan till mina barn att fungera i frågor om barnen?

Hej,

Jag och min fd man har varit skilda i 4 år och vår kommunikation fungerar inte alls. Vi har delad vårdnad.

Det som inte fungerar är att han pratar illa om mig inför barnen, har bett honom flera ggr att sluta, drar in barnen i våra konflikter och även där har jag bett honom att sluta. Han svarar inte på mail eller sms. Jag har kontaktat familjerätten och det är han inte intresserad av. Vad kan jag göra för att vår kommunikation ska fungera och för att barnen inte ska vara inblandade i detta? Barnen är 13 och 9 år.

Tex om jag frågar om semesterveckor och han inte svarar, är det svårt att meddela arbete och skola om ledighet, då det inte är något som är bestämt sedan tidigare.

Ett annat exempel, vår dotter slog huvudet i helgen så de fick åka till sjukhuset och limma. Jag frågade dagen efter hur det var med henne, inget svar, frågade igen på kvällen, inget svar, även dagen efter det och inget svar.

Hoppas på svar från er i alla fall

Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår att det är en komplicerad situation för dig att planera din vardag när den andra föräldern inte vill kommunicera om era gemensamma barn. Det är bra tänkt att ta kontakt med familjerätten. Som alltid är det bra att försöka komma överens i första hand, innan man tar till vidare åtgärder. Utifrån det du har berättat verkar det som att du verkligen ansträngt dig för att kommunicera och försökt nå honom på flera olika sätt. Du efterfrågar en fungerande kommunikation och att barnen ska slippa bli inblandade, så jag tänker här redogöra för dina möjligheter att gå vidare med detta. Som jag har tolkat situation bor barnen växelvis hos dig och honom.


En ändring i vårdnaden från gemensam till att tillfalla ena föräldern behöver inte vara alltför drastisk

Jag vet att du inte frågar om ändring av vårdnaden från gemensam till att tillfalla bara dig, men jag kommer ändå att informera om vilka möjligheter du har på den punkten också om det skulle bli aktuellt. En ändring i vårdnaden är naturligtvis inget enkelt och hastigt beslut utan något du behöver fundera på. Om vårdnadshavare inte kommer överens på egen hand, och den andra vägrar delta i samarbetssamtal blir det dock svårt att se en annan utväg.

Det går också att väcka talan om boendesituationen, medan vårdnaden fortsätter vara gemensam, FB 6 kap. 14 a §. Kanske skulle ett beslut om att barnen ska bo hos dig permanent (med undantag för umgänge med den andra föräldern) underlätta planeringen i ditt dagliga liv och på ett vis kännas mindre drastisk än att ensamt ha vårdnaden om barnen. Å andra sidan vill du inte att barnen ska blandas in eller kanske beröras alltför mycket och det lär de ju göra om de ska bo permanent hos dig.


En ändring i vårdnaden kan låta drastisk eftersom någon av vårdnadshavarna då ska sluta vara det. Att vara vårdnadshavare ensam innebär dock inget mer dramatiskt än att du ensamt kan besluta om saker som rör barnens personliga förhållanden, utan att behöva kommunicera med honom och invänta svar om vad han tycker i frågan. (FB 6 kap. 11 § och 13 § 1 st)


Det ska också sägas att det finns mer än ett sätt att ändra i vårdnaden, det behöver inte göras genom att väcka talan i domstol. Det är förstås möjligt att det med anledning av hans ovilja att kommunicera blir omöjligt att göra en sådan ändring på annat sätt än genom att gå till domstol.Två vårdnadshavare kan avtala om att vårdnaden ska tillfalla bara den ena av dem

Ett sätt att ändra vårdnaden från gemensam till att tillfalla dig ensam, är att avtala om det. Ett sådant avtal ska vara skriftligt, undertecknat av både dig och den andra vårdnadshavaren och godkännas av Socialnämnden. FB 6 kap. 6 § 1 st.

Eftersom du har berättat att det är svårt att samarbeta och kommunicera med honom kan det bli svårt att få till stånd ett sådant här avtal på egen hand med honom. Ett sådant avtal kan ni då få hjälp med att utforma hos Familjerätten under samarbetssamtal, FB 6 kap. 17 a §.

Det kan förstås också vara så att han inte är intresserad av att gå med på ett avtal där han frånsäger sig sin del av vårdnaden.

Med anledning av att du också berättat att det är svårt att få kontakt med honom överhuvudtaget och att han inte är intresserad av att få hjälp av familjerätten blir detta kanske inte ett genomförbart alternativ.Att väcka talan om ensam vårdnad

När vårdnaden är gemensam kan den ena vårdnadshavaren väcka talan om att ensamt vara vårdnadshavare, FB 6 kap. 5 § 1 st och 3 st.


Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a § 1 st

Det som rätten tar ställning till i en vårdnadsfråga är vårdnadshavarnas samarbetsförmåga. Ett bra samarbete mellan vårdnadshavarna är viktigt när den ska vara gemensam. Det innebär naturligtvis inte att vårdnadshavare alltid måste vara överens om allting, men det ska gå att hantera delade meningar utan att barnet drabbas. Det behöver inte röra sig om en svår konflikt för att gemensam vårdnad ska anses vara olämpligt, det kan räcka med att det går väldigt dåligt att samarbeta. (FB 6 kap. 5 § 2 st.)

Det är oftast den vårdnadshavare som visat sig samarbetsvillig som tilldelas vårdnaden ensamt . Detta då en vårdnadshavare som samarbetar med den andra föräldern i frågorna som rör barnet troligen också kommer se till att barnet fortsatt har en god och nära kontakt med den andra föräldern.Föreläggande om samarbetssamtal kräver att en av vårdnadshavarna väckt talan om vårdnad, boende eller umgänge

Det är möjligt att väcka talan om ändring i vårdnaden och sen ändå sträva efter att nå en samförståndslösning med den andra vårdnadshavaren utan att en ändring i vårdnaden behöver genomföras.

Det krävs dock att en vårdnadshavare har väckt talan om antingen vårdnad, boende eller umgänge för att rätten ska kunna ge uppdrag åt familjerätten att hålla samarbetssamtal, FB 6 kap. 18 § 2 st. Det krävs också för att rätten ska ge uppdrag åt en medlare att försöka hjälpa er, FB 6 kap. 18 a § 1-2 st.


Samarbetssamtal hos familjerätten har fokus på vårdnad, boende och umgänge och borde kunna hjälpa er att komma överens om några rutiner för er kommunikation. Även medling har det här syftet, att ni ska nå en samförståndslösning. Ibland väljer en domstol att förelägga vårdnadshavarna om att delta i medling i fyra veckor för att se om det går att hjälpa dem att nå en samförståndslösning. Om det fungerar kanske ni kan komma överens om en lösning, utan att ni måste fullfölja vårdnadstvisten genom huvudförhandling om den. Då kan ni alltså återgå till att ha gemensam vårdnad och kommunicera enligt några hållpunkter ni kommit överens om.Råd och sammanfattning

Det är tydligt att du har gjort vad du kan för att kommunicera och samarbeta, och att ta kontakt med familjerätten var en mycket bra idé.

Det kan vara svårt att få den andra vårdnadshavaren att kommunicera om den inte vill det.

Det går att genomföra en ändring i vårdnaden från gemensam till att ensamt tillfalla dig genom att antingen avtala med honom om detta, eller att väcka talan i domstol om ändring av vårdnaden.


Om du väcker talan i domstol om ändring av vårdnaden medför det sen två andra viktiga möjligheter. Domstolen kan då förelägga om att ni ska delta i samarbetssamtal eller ge i uppdrag åt en medlare att hjälpa er nå en samförståndslösning. Du kan självklart i din stämningsansökan begära att du vill att domstolen ska besluta om samarbetssamtal eller medling. Om ni skulle delta i samarbetssamtal eller medling som för ert samarbete och kommunikation framåt, skulle det kunna medföra att ni inte måste fortsätta med vårdnadstvisten. Kanske skulle ni kunna få hjälp att komma överens eller skriva avtal om hur ofta ni ska kommunicera om barnen och saker som rör dem, och fortsätta ha gemensam vårdnad.


Skulle det inte fungera att komma överens görs en vårdnadsutredning, och sen sker huvudförhandlingen som ska mynna ut i ett beslut om vårdnaden. Domstolen har en utredningsskyldighet i frågor som rör barn, vilket gör att de inväntar vårdnadsutredningen för att kunna fatta ett beslut som är i enlighet med barnets bästa. Oftast är det den förälder som visat sig samarbetsvillig som har goda chanser att tilldelas vårdnaden ensamt. Detta eftersom det tyder på att den föräldern kommer se till att barnen har en fortsatt nära och god kontakt även med den andra föräldern.


Du har också möjlighet att boka ett möte med Lawlines jurister om du känner att du behöver mer hjälp.


Jag hoppas att du har fått lite vägledning i dina funderingar.


Med vänlig hälsning,


Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000