Hur gör vi för att ta oss runt arvsrätten efter att vi skilt oss?

2021-02-15 i Testamente
FRÅGA
HejJag och min make ska skiljas. Idag äger min make ett företag, som jag till största delen driver. Vår intention är att innan skilsmässa skriva över 50% av företaget på mig. Inga konstigheter i sig. Det vi vill kunna formulera i ett avtal är att om någon av delägarna avlider ska dennes del av företaget gå till den andre delägaren. Hur kan man lösa det, dvs ta sig ut arvsrätten? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det ska du och din (snart f.d.) make skriva över halva företaget din make äger på dig. Ni vill utöver det formulera i ett avtal att om någon av er avlider ska vederbörandes del av företaget gå till den andra delägaren. Du undrar hur ni kan göra detta, dvs "ta er ur arvsrätten".

Det du beskriver med att "ta er ur arvsrätten" förstår jag som att ni vill frångå den legala arvsrätten. Den legala arvsrätten stadgar arvsordningen i främst 2-3 kap. ärvdabalken (ÄB). För att frångå den legala arvsrätten behöver ni upprätta ett testamente. Det står var och en (förhållandevis) fritt att testamentera sin kvarlåtenskap som den vill. Det innebär att du kan skriva ett testamente enligt vilket du testamenterar till din f.d. man och han kan skriva ett testamente enligt vilket han testamenterar till dig. Det finns dock vissa inskränkningar i arvsrätten; det är inte möjligt att göra en bröstarvinge (barn) arvlöst. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (det hen skulle ärvt om det inte funnits testamente). För att göra anspråk på laglotten måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, i annat fall gäller testamentet. Att testamentera som ni gör är dock inget problem om det finns annan kvarlåtenskap att tillgå för att laglotten inte ska kränkas.

Min rekommendation är att ni i era testamenten är tydliga med vem som ska ärva och att så ska ske till trots att ni är skilda samt att ni upprättar era testamenten efter att er skilsmässa gått igenom. Enligt 11 kap. 8 § ÄB är testamentsförordnande till en make utan verkan om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om äktenskapsskillnad då pågår. Det vill säga; skriver ni ett testamente medan ni är gifta, enligt vilket ni ärver varandras andelar, är det inte gällande efter skilsmässan. Därför är min rekommendation att ni avvaktar med att skriva testamente till efter skilsmässan när ni inte längre är makar. För att undvika tolkningssvårigheter är det även en god idé att ni är tydliga.

Det kan ofta vara en god idé att anlita en jurist för att upprätta testamente och minska risken för missförstånd. Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2948)
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?
2021-10-09 Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Alla besvarade frågor (96356)