Hur gör man för att en gåva till en arvinge inte ska vara ett förskott på arv?

2021-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi tänker sälja vår fastighet till vår dotter. Taxv 359000. Säljer för, enligt värdering, 900000. Kan detta förfarande anses som förskott på arv den dagen vi är bortgångna? Vad kan annars krävas för att det inte ska vara förskott på arv? Vi har en son som brutit all kontakt med oss.
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Regler för att besvara er fråga finns i ärvdabalk (ÄB).

Huvudregeln för behandling av gåvor till barn återfinns i 6 kap. 1 § ÄB. Gåvor den avlidna gett sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv, och läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamenteslotter, om inte något annat föreskrivs vid gåvans givande. Att gåvor ska avräknas från arvet är dock endast en presumtion som kan brytas om arvlåtaren på något sätt gett uttryck för en vilja att avräkning inte ska ske. En sådan viljeförklaring kan ges i testamente men behöver inte vara skriftlig utan kan också avges muntligt. Viljeförklaringen måste inte heller uttryckligen gälla avräkningsfrihet; avgörande är att en sådan vilja kan utläsas. Viljeförklaringen behöver inte uttryckas i anslutning till att gåvan ges utan kan framkomma senare.

Sammanfattningsvis krävs det att ni, antingen muntligen eller skriftligen, ger uttryck för att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. Jag skulle rekommendera er att skriva ett gåvobrev eller testamente där detta tydligt framgår för att vara på den säkra sidan.

Återkom gärna om ni har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?