Hur gör jag för att min partner ska kunna sitta i orubbat bo när jag avlider?

Får min änka bo kvar utan att mina barn ber om deras arv?

Hur gör man att ge henne rätten att bo kvar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi att kika i ärvdabalken (ÄB).

Jag vet inte om du och din partner är gifta eller inte varför jag kommer att besvara frågan dels utifrån att ni är det, dels utifrån att ni inte är det.

Om ni är gifta
Den som ärver efter dig när du avlider är dina bröstarvingar, dvs dina barn (2 kap 1 § ÄB). Om du är gift tillfaller dock all kvarlåtenskap den efterlevande maken först, som utgångspunkt (3 kap 1 § ÄB). Den efterlevande maken får då all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att det står maken fritt att konsumera egendomen på valfritt sätt. Dock får maken inte testamentera bort egendomen.

Om det är gemensamma barn ni har, kommer maken ärva först och barnen får rätt till ett så kallat efterarv när den andra maken avlider (3 kap 2 § ÄB).

Utifrån din fråga tolkar jag det dock som att du har barn från ett tidigare förhållande och som inte är din och din nuvarande partners gemensamma barn. Dessa barn är då så kallade särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt (2 kap 1 § och 3 kap 1 § ÄB). Den efterlevande maken har alltså inte förtur till arvet framför särkullbarnen på samma sätt som när det finns gemensamma barn.

Särkullbarnen kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap 9 § ÄB). I sådant fall tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt och särkullbarnen får då efterarvsrätt - dvs rätt till arvet först när den efterlevande maken också går bort (3 kap 2 § ÄB). Notera dock att om särkullbarnen inte väljer att avstå från sitt arv kommer arvet tillfalla dem framför den efterlevande maken.

Hur kan man begränsa särkullbarnens rätt till arvet framför makens rätt?
För att kunna begränsa att särkullbarnen får ut sitt hela arvet direkt är det en god idé att upprätta ett testamente. Ni kan då skriva att ni önskar att barnen avstår från sin rätt till arvet.

Det ska dock framhållas att du inte kan göra dina barn arvslösa. De har rätt till den så kallade laglotten, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Laglotten kan inte testamenteras bort.

Exempel: kvarlåtenskapen är värd 200 000 kr och det finns två bröstarvingar. Dessa har då rätt till en arvslott om 100 000 kr (50%) var. Deras laglott är då 50 000 kr (25%) vardera.

Om ni inte är gifta
Om ni dock inte är gifta har inte den efterlevande maken någon arvsrätt enligt ÄB. Din kvarlåtenskap kommer då tillfalla dina barn (2 kap 1 § ÄB). Detta gäller alltså oavsett om det är bara dina barn eller era gemensamma barn.

Även i detta fallet rekommenderar jag er att upprätta ett testamente till fördel för din partner för att hon ska kunna sitta i orubbat bo om du avlider.

Upprätta testamente
För att ett testamente ska vara giltigt krävs dock att vissa formkrav uppfylls.

Testamentet ska skrivas under och underskriften ska bevittnas av två personer. De som bevittnar underskriften ska vara över 15 år och de får inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med den som skriver testamentet. Vittnena ska också veta om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap 1 § ÄB). Inte heller får make, sambo, syskon osv vara vittne (10 kap 4 § ÄB).

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du boka tid hos en av våra jurister här.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att skriva en till fråga om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning